MLM vs. Pyramidové hry

Na úvod je nutné poznamenat, že MLM a pyramidové hry rozhodně nejsou jedno a totéž! Dnes se lze na trhu setkat s nejrůznějšími společnostmi nabízejícími formou multilevel marketingu nejrůznější druhy zboží i služeb. Bohužel, jak už to bývá, každá dobrá myšlenka bývá zneužita podvodníky, kteří těží z nedostatečné informovanosti veřejnosti a mnohdy pod zástěrkou MLM provozují pyramidovou hru. Provozování takovéto hry je v mnoha zemích trestné, v České republice zatím podobné aktivity končí, vzhledem k “děravé” legislativě, odložením případu. Svůj díl viny na nedostatečné informovanosti nesou i bulvární média, která v honbě za senzacemi mnohdy zaměňují MLM za pyramidové hry a naopak. Naštěstí existují i renomované časopisy (např. Ekonom, Kapitál, aj.) a další zdroje, ze kterých si zájemce, jemuž je nabídnuta příležitost, může ověřit, zda se jedná o seriózní obchod či o podvod.

Mnoho lidí se mylně domnívá, že nelegálnost pyramidových her spočívá ve vytváření struktury, která se rozrůstá směrem k dalším úrovním. Je ovšem pravdou, že pokud by splnění tohoto jediného kritéria znamenalo, že se jedná o pyramidovou hru, znamenalo by to, že každý obchod by nutně musel být také pyramidovou hrou. Vysvětleme si to na příkladu: výrobce, pokud vyrobí výrobek, se snaží najít co možná největší odbyt u co největšího počtu velkoobchodníků. Ti pak mají opět jediný zájem – každý z nich hledá pokud možno co největší počet maloobchodníků a konečně každý z těchto maloobchodníků hledá opět co největší počet koncových zákazníků – tedy nás všech. Přestože i zde platí, že směrem k dalším úrovním se neustále rozšiřuje počet lidí zapojených do systému, nikoho by jistě nenapadlo zařadit tento tzv. obchodní řetězec mezi pyramidové hry. Jak to tedy ve skutečnosti je a v čem opravdu spočívá nelegálnost pyramidových her a jak je lze rozeznat od legálního obchodního systému na bázi MLM?

Vyčerpávající výklad toho, co je MLM a jaké znaky jej odlišují od pyramidové hry, nalezneme v rozhodnutí ve věci Federal Trade Commission vs. Amway z r. 1979, které je v této oblasti považováno za zlomové. Zde najdeme jak hlavní znaky pyramidových her, tak vysvětlení toho, proč FTC nakonec rozhodla, že Amway (MLM) není pyramidová hra.

Jak tedy rozlišit, zda se jedná o MLM nebo o pyramidovou hru? Nejprve by si měl případný zájemce ověřit, zda je firma, která mu příležitost nabízí, členem Asociace osobního prodeje (AOP, dříve České národní sdružení přímého prodeje). AOP je sdružení firem, které přijaly určitá pravidla, která zákazníkům i distributorům zaručují seriózní jednání. V případě nabídek jiných společností pak může pro rozpoznání seriózní nabídky od podvodných systémů pomoci následující tabulka.

CharakteristikaMLM (Amway)
Pyramidová hra
Existuje reálný produkt?anomůže existovat, ale jeho hodnota je většinou nízká
Plynou provize ze vstupních poplatků?neano, někdy je ale vstupní poplatek maskován prodejem zboží s téměř nulovou hodnotou
Je účelem prodej výrobků nebo prodej pozic ve struktuře?prodej výrobkůprodej pozic
Kupují si lidé produkt kvůli jeho užitné hodnotě?anone, kupují ho, protože je to podmínka pro nárok na bonus
Vydělá si účastník, když se zastaví příliv nových členů?anovětšinou ne, mohou však existovat případy, kdy firma od účastníků vyžaduje opakované investice/povinné odběry a tím prodlužuje svou životaschopnost
Existují povinné odběry?nepokud je vstupní poplatek maskován za prodej produktu bez užitné hodnoty, pak alespoň při registraci existuje povinný nákup, ze kterého jsou vypláceny provize
Existuje možnost vrácení zakoupeného zboží s vrácením kupní ceny?anone

Typický příklad nejprimitivnější pyramidové hry (dnes vzhledem ke své průhlednosti již takřka nepoužívaný) je činnost, při které se lákají noví lidé za účelem vstupu, při němž zaplatí vysoký vstupní poplatek, ze kterého mají provizi lidé, kteří je do systému přivedli. Naproti tomu, v MLM nemá sponzor nic z toho, že zaregistruje nového člověka. Provize v MLM získáte jedině tak, že buď sami prodáte produkt nebo tím, že pomůžete novému distributorovi vytvořit obrat. Z tohoto obratu má nový člověk vždy větší prospěch, než ten, kdo ho do systému přivedl.

První podmínkou, aby daná činnost nebyla pyramidovou hrou, je tedy existence produktu. Tato podmínka je nutná, ale nikoliv postačující, jak si ukážeme dále. Většina pyramidových her totiž dnes má v nabídce i nějaký “produkt” nebo “službu”. Uvozovky jsou tu na místě, protože se jedná o naprosto bezcenné produkty, které ve skutečnosti slouží jako zástěrka pro vybírání vstupních poplatků. Tím jsou tyto pyramidové hry na první pohled pro laika těžko rozeznatelné, protože se vydávají za MLM. Jak tedy rozlišit, zda se v tomto případě jedná o pyramidovou hru?

Aby nebyla daná činnost pyramidovou hrou, platí, že zároveň s podmínkou existence produktu musí být splněna i podmínka, že produkt se nesmí hromadit na žádném místě distributorské sítě (inventory loading), tj. musí být prodán koncovým zákazníkům (ať již registrovaným, čili distributorům, nebo neregistrovaným), kteří jej skutečně spotřebují. V tuto chvíli jsou totiž problémem pyramidové hry (maskující se jako MLM), které zavazují účastníky k povinným nákupům v takové výši, která není přiměřená osobní spotřebě, a tento závazek je podmínkou získání bonusu – viz např. firma Vemma. Tato firma nesplňovala definici MLM, protože primární motivací k nákupu nebyl produkt samotný a jeho používání, ale nárok na zisk bonusu. Nespotřebované produkty se hromadily u distributorů bez toho, že by doputovaly ke konečnému spotřebiteli. V tu chvíli se už v podstatě nejednalo o nákup, ale o “investici”, jejímž cílem bylo participovat na stejných “investicích” lidí, které jste do systému přivedli – tedy o pyramidovou hru.

Dlužno podotknout, že v poctivém MLM je zájemce odměňován pouze na základě výrobků, které se skutečně spotřebovaly. Za tímto účelem jsou zavedena pravidla, např. Pravidlo 70%* nebo Pravidlo zpětného odkupu neprodaných zásob, které zajišťuje, že distributor, který by měl takové zásoby, je může vrátit.

Jedinou investicí v MLM je nákup startovací soupravy, která má reálnou hodnotu, ale distributoři nejsou odměňováni za to, že někoho zaregistrují. Startovací souprava může obsahovat (ale není to podmínkou) i vzorky zboží, které jsou určeny pro nového zájemce na vyzkoušení. Na soupravu je vždy poskytnuta určitá doba, během které má distributor možnost tuto soupravu vrátit. V tom případě je mu vrácena plná cena. Odměny v MLM tedy (na rozdíl od pyramidových her) neplynou z registrování nových lidí, ale vždy za prodej nebo zprostředkování prodeje zboží, které se spotřebovává – stejně jako v jakémkoli jiném OBCHODĚ.

* Poznámka: Pozor! Pravidlo 70% je někdy zcela nesprávně interpretováno tak, že 70% nakoupeného zboží musí distributor prodat mimo síť distributorů (tedy jako pravidlo pro maloobchodní prodej). Ve skutečnosti se do těchto 70% započítává i zboží, které distributoři mají k osobní spotřebě (u mnoha MLM je možnost se zaregistrovat jako zákazník bez nároku na bonusy a takový zákazník ani nesmí prodávat zboží dále). Pravidlo 70% tedy nesouvisí s žádnou kvótou, která by určovala, kolik procent zboží může jít “do sítě” a “mimo ni”, ale s tím, že zboží musí být spotřebováno nebo prodáno, aby se nehromadilo na žádném místě ve skupině.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Filipínská Asociace přímého prodeje se podílí na přípravě zákona proti pyramidovým hrám
Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner
Tvrdá rána pro Amway kritiky od zákonodárců
Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner
Rating: 9.47/10. From 47 votes.
Please wait...

11 Komentářů k "MLM vs. Pyramidové hry"

 1. Hezky popsané. Dobré argumenty. Bude se hodit. 😉 Díky.

 2. Co říct? Napsáno je to srozumitelně. Možná bych ještě doplnil, že Amway splňuje podmínky férového MLM, aby to bylo všem jasné. 🙂

 3. Zajímavé…děkuji

 4. Stejně musíte někoho sehnat a to se nikomu dělat nechce

 5. Máš pravdu, ani mně se nechtělo shánět lidi. Proto jsem to také nikdy takto nedělal. Co se na to ale podívat z toho pohledu, že jim to jen odprezentuješ a necháš je, aby se buď “sehnali” nebo “nesehnali” sami? Když jsem se na to koukl z tohoto pohledu, tak mi došlo, že ty výsledky, které to přináší, za to stojí. 🙂

 6. Takhle nějak si přijdu 😀

  https://www.youtube.com/watch?v=L03CRuFwjeU

 7. @Soptik21
  Fascinující video. On pozoroval nějaký můj follow up? ;-)))
  Krásná je ta informace o 5x větší šanci vydělat 100 000 dolarů než v zaměstnání 😉

 8. @Alex
  To jo 🙂 Co si většina lidí neuvědomí je skutečnost, že ten zaměstnanec s příjmem $ 8000/měs (cca Smaragd) to vydělá s odpracovanými 200 hodinami ($ 40/hod). Ten Smaragd dělá třeba 10 hodin týdně/40 hodin měsíčně a má tak $ 200/hod a nebo nedělá daný měsíc vůbec a má $ 8000/0 hodin 😀 . Jistě, musel odvést příslušnou aktivitu před tím, aby se dostal na takovou úroveň, ale to ten zam. taky a musí pracovat dál a dál a víc 😀 Navíc jak řekl Andre Blanchard (asi): “To co mě baví, nemohu nazývat prací..” 😉

 9. @Soptik21
  Cha chá. Jasně timdle vás krměj na těch vašich seminářích. takovýho smaragda ste ale asi potkali jenom v pohádce že jo 🙂 Že prej je jich v Čechách 8, ale sou to samý německý důchodci 🙂 Je to jasná pyramida kde si na vás mastěj kapsu ty cizinci nahoře a vy ste to eště neprokoukli 🙂

 10. @Xú …to video…! 🙂

 11. @Xú
  Podívej se Xú, nesmíš vytrhávat z kontextu. To číslo, které uvádíš Ty, se týká počtu Zakladatelských smaragdů, nikoliv Smaragdů. Ten je samozřejmě vyšší. A zklamu Tě, většinu z toho tvoří Češi. 🙂
  Dále Ti v tom počtu chybí Diamanti a vyšší. A samozřejmě je nutno dodat, že zajímavých příjmů jde v Amway dosáhnout i na nižších pozicích, např. na 15%, 18%, Silverovi, Goldovi… Ale to Ti Tvůj guru na těch zmanipulovaných antiAmway stránkách neřekl, že? 😉

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.
Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close