MÝTUS: Na Amway už je dnes pozdě, protože trh je saturovaný

Tento “argument” zazníval i ve Spojených státech již v 60. letech minulého století, tedy jen několik let poté, co Amway začala. 🙂 A co myslíte – existují lidé, kteří vstoupili v 60. letech minulého století a uspěli? 😉 Lidé, kteří tuto dezinformaci šíří, naprosto nepochopili marketingový plán. Nejprve si připomeňme jeden citát z procesu FTC v. Amway z roku 1979, ve kterém bylo rozhodnuto, že Amway není pyramidová hra, ale že se jedná o legální formu obchodu (MLM). Jeden z argumentů obžaloby totiž byl i mylný předpoklad, že dojde k nasycení trhu (tzv. saturaci) v tom smyslu, že noví lidé nebudou mít koho registrovat nebo komu prodat zboží, a že celý systém je tedy předem odsouzen k zániku. Federální obchodní komise (FTC) ale tehdy došla k závěru, že k saturaci nedojde, protože trh není statický, nýbrž dynamický, nebo, chcete-li, protože se neustále rodí nové a nové generace lidí. A historie dává tomuto závěru za pravdu. Citujme nyní několik pasáží z procesu FTC v. Amway z roku 1979:

Pojem “saturace”, jak je používán v obžalobě a žalobcem je jeden z legitimních důkazů v případě pyramidové hry. Koscot, 86 F.T.C. at 1135; Holiday Magic, 84 F.T.C. at 979; Ger­Ro­Mar, 84 F.T.C. at 119. Protože Amway není pyramida, tento pojem je zde irelevantní. [109]

Bez ohledu na důležitost pojmu, fakta v záznamech neukazují, že by Amway distributoři na jakémkoli trhu nebyli schopni registrovat nové distributory nebo prodávat Amway výrobky kvůli jakékoli skryté vadě v Prodejním a marketingovém plánu Amway. [FN28] Produkty se spotřebovávají nebo opotřebovávají. (Patty, Tr. 3110) Počet obyvatel země stále roste a pohybuje se. Jen jeden ze čtyř Amway distributorů sponzoruje dále, a toto procento se v posledních letech nijak nesnížilo. Prodeje společnosti Amway vykazují téměř nepřerušený růst. (Finding 151) Trhy z hlediska Amway výrobků a distributorů, ve stručnosti, nejsou statické.

Převážná část důkazních materiálů nepodporuje tvrzení o “nasycení”. (Findings 148-­52) Z mého pozorování chování, nesrovnalostí a nejasností ve výpovědích svědků povolaných obžalobou v této souvislosti, se domnívám, že důvod jejich neúspěchu byl přesněji popsán marketingovým expertem, který v této věci vypovídal (Patty, Tr. 3109): “Myslím, že obecně vzato, když Vám prodejce říká, že trh je nasycen, byl něčím z nějakého důvodu odrazen nebo jednoduše nevyvíjí takové prodejní úsilí, jaké je potřeba.” [110]

Přestože výše uvedené bylo vyřčeno již před 35 lety, jistě nebude od věci si připomenout, že ani za posledních 35 let ještě nikde na světě nenastala situace, že by distributoři nebyli schopni registrovat nové distributory nebo najít zákazníky (tj. že by došlo k nasycení v tom slova smyslu, že nový člověk nemůže uspět). Přesvědčit se o tom můžeme i z počtu nových kvalifikací, které Amway každý měsíc uveřejňuje např. na stránkách amagram.amway.cz. Začínající distributor má tedy stejnou šanci vybudovat stabilní a výdělečné podnikání jako ti, kdo začínali před pěti, deseti nebo padesáti lety. Přesto se lze na Internetu setkat s názorem, že se trh rychle nasytí (saturuje) a nový člověk nemá již šanci uspět.

Buď mají tedy pravdu ti, kdo tvrdí, že se trh nasytí, a z toho důvodu již nemůže nový člověk uspět, a pak to znamená, že se všichni odborníci včetně FTC mýlili (to je jedno možné vysvětlení), nebo se mýlí zastánci teorie saturace a pravdu měli odborníci. Hádejte, co z toho je pravda? 🙂

Vysvětlení je jednoduché – i kdyby totiž došlo k saturaci trhu v ekonomickém slova smyslu (tj. že by se nedařilo zvyšovat celkové prodeje Amway na daném trhu), stále je tu šance PRO VÁS, jak zvýšit prodeje VE VAŠÍ SKUPINĚ – a o to Vám především jde, ne? Jak je to možné? Je to možné z jednoduchého důvodu – trh je dynamický. Neustále dorůstají nové a nové generace, rodí se noví lidé a ti starší odcházejí. Každým dnem někteří lidé umírají (jejich obraty mizí – nezapomínejme, že velkou část tvoří registrovaní zákazníci) a nahrazují je jiní, kteří ale ještě nemají registraci. A právě ti mohou být součástí Vaší skupiny. Takže i když celkový obrat daného trhu zůstává stejný, vyroste na něm nová generace distributorů. To je také důvod, proč se v Amagramu neustále objevují nové a nové kvalifikace. Jen ti, kdo se naučí business budovat správně, mohou dosáhnout toho, že svůj business budou schopni předat svým dětem. Ale tak je to správné.

Strašení saturací se objevuje v řadách kritiků poměrně často. Když se ale nad tím zamyslíte, dojdete k tomu samému, k čemu došel marketingový expert již v roce 1979 (viz výše). Pokud se tedy setkáte s “argumentem”, že trh se zasytí, navrhněte dotyčnému, ať ho tedy jde zasytit s Vámi. 🙂 Vždyť jen v ČR je více než 9,97 milionů lidí, kteří ještě nemají registraci. A neustále přibývají další a další! Máte do konce života co dělat, abyste to stihli! 😀

Rating: 9.03/10. From 29 votes.
Please wait...

6 Komentářů k "MÝTUS: Na Amway už je dnes pozdě, protože trh je saturovaný"

 1. Ještě bych možná dodal, že čím více lidí se pustí do Amway, tím více původně skeptických lidí a negativních lidí se nakonec do Amway zapojí také. Skeptik nebo “negáč” nevěří prvnímu, kdo mu Amway představí, nevěří druhému, ale pravděpodobně se pak najde někdo, komu skeptik věří a kdo se do Amway zapojí také. A až budou v Amway jednou úplně všichni (:-)), tedy krom Fitzpatricka a jeho nohsledů, vždy se bude tvořit obrat na vlastních spotřebách. 🙂 Pak se narodí další generace, dosáhne 18 let a hned je koho sponzorovat. 🙂

 2. @JIRKA C.
  To mi něco připomíná… 😉

 3. Respect is given, trust is earned. Last year Crown, Bob Andrews told Diamond Club, “When trust is low, unity can’t flow, and business can’t grow!” We have a responsibility to be trustworthy. That means we have to be totally honest and truthful. No ‘spin.’ Know your facts and stick to them. Don’t embellish them. And, remember, not everyone will qualify to become partners in our business. First and foremost, they and we need to be friendly, relatable, and dependable. (Are they somebody you would trust in you home by themselves?) The rest can be taught.

  Překlad: Respekt je dáván, důvěra se musí získat. Loni Korunní VPA Bob Andrews v Diamantovém klubu řekl, “Když je důvěra malá, jednota nemůže pokračovat a byznys nemůže růst!” Máme zodpovědnost za to, že budeme důvěryhodní. To znamená, že musíme být naprosto upřímní a pravdiví. Žádné vymýšlení si. Poznejte fakta a držte se jich. Nezkrášlujte je. A pamatujte, že ne každý se kvalifikuje na to, aby se stal naším obchodním partnerem. První a nejdůležitější je, že musí být přátelští, musí být schopni navazovat vztahy a musí být spolehliví. (Je to někdo, komu byste důvěřovali ve Vaší domácnosti?). Zbytek se dá naučit.

  • Yes, this is exactly the reason why this site was created! To help people to get to know the facts!

   Překlad: Ano, to je přesně ten důvod, proč tato stránka byla vytvořena! Pomoci lidem, aby poznali fakta!

 4. I couldn’t write it better. I give You my respect, Howard. 🙂

  Překlad: Nezvládl bych to napsat lépe. Máš můj respekt, Howarde. 🙂

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.
Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close