Můžu v Amway přijít o peníze?

Jediný, kdo Vám na tuto otázku může dát odpověď, jste Vy sami. Jedině Vy totiž můžete rozhodnout o tom, jak budete své podnikání provozovat. Amway je podnikání, které má jedny z nejnižších možných nákladů, které znám. Startovací souprava stojí 739 Kč a máte na ni záruku spokojenosti, což znamená, že ji můžete vrátit a dostanete peníze zpět. Obdobná záruka platí i na výrobky. Případný nákup podpůrných obchodních materiálů je dobrovolný, stejně jako návštěva seminářů či Vaše aktivita v tomto podnikání. Podpisem smlouvy s Amway se nezavazujete k žádným povinným odběrům zboží či k nějaké úrovni aktivity, pouze k dodržování obchodních zásad a etického kodexu.

Pokud budu mluvit za sebe, za celou dobu, co se tomuto podnikání věnuji, jsem byl vždy v zisku, protože náklady na telefon, cestování, pomůcky i semináře mi pokryl osobní obrat na maloobchodních zákaznících.

Můžete tedy na Amway prodělat? Je to velmi nepravděpodobné. Pokud si však hned v počátku podnikání, když jsou Vaše příjmy ještě nízké, vezmete úvěr, pronajmete si honosnou kancelář v centru Prahy, koupíte drahé obleky a auto atd., a neodvedete dostatek práce, abyste si na to vydělali, pak ano, můžete i prodělat. Otázkou ale je: UDĚLALI BYSTE TO?

Někteří lidé uvádějí, že znali někoho, kdo prodělal na tom, že nakupuje Amway výrobky. Zaprvé, výrobky pro vlastní spotřebu těžko můžeme považovat za náklady na provoz podnikání – to by s námi asi finanční úřad hodně rychle “vyběhl”. 🙂 To, že si někdo doma “vymění” konkurenční výrobky za výrobky Amway, aby se s nimi lépe seznámil, přece neznamená, že bychom měli začít tyto výrobky počítat do nákladů. Vždyť prášek na praní i zubní pastu člověk používal i předtím, než se pustil do Amway. Zadruhé, maloobchodní ceny výrobků Amway jsou plně konkurenceschopné a ceny distributorské jsou obvykle na nižší úrovni, než za kolik byste výrobek stejné kvality sehnali v obchodě.

Kdesi jsem četl příběh, že někdo prodělal v Amway na tom, že má doma 20 past a dalších výrobků. Někdo, kdo neví o záruce spokojenosti a o zpětném odkupu neprodaných zásob, tomu možná uvěří. Ale ten, kdo zná možnosti, které firma Amway nabízí, se musí nad tímto tvrzením pousmát, protože takováto situace snad může nastat jedině tehdy, pokud by byl člověk mentálně zaostalý. A protože předpokládám, že většina ze čtenářů těchto stránek se za mentálně zaostalé nepovažuje, tuto možnost si dovolím eliminovat. 😉

Prodělat můžete i tak, že nakoupíte a zdarma začnete rozdávat pomůcky, CD nebo knihy nebo dokonce kupovat registrace Vašim novým lidem. Opět se ptám: UDĚLALI BYSTE TO?

Samostatnou kapitolou byly v minulosti uměle generované “ztráty” u několika distributorů v USA, kteří do nákladů zahrnovali i soukromé požitky, cestování či dovolené a snažili se o tuto “ztrátu” snížit daňový základ z jiných svých výdělečných aktivit (to se samozřejmě týká podnikání obecně, ne jen Amway).* Přestože Amway i IBOAI jasně ve svých směrnicích deklaruje, že tento postup je protizákonný, podle záznamů amerického daňového soudu je v USA zdokumentován přibližně 1 takový případ ročně. To není nijak alarmující číslo, pokud uvážíme počet amerických distributorů. Jistě se shodneme na tom, že tyto uměle vygenerované “ztráty” nelze považovat za ztráty v pravém slova smyslu.

Další možností, jak podle kritiků můžete “prodělat” na Amway businessu je, že nebudete aktivní, ale budete jezdit na všechny akce, kupovat všechny pomůcky, atd. Co na to říci? Pokud se rozhodnete, že nikdy nepoužijete jedinou radu, nikdy nevyužijete pomoci, které se Vám dostává na akcích a na školeních, a přesto je budete navštěvovat, je to Vaše svobodné rozhodnutí. Můžete na semináře jezdit pro zábavu a brát toto podnikání jen jako nákupní příležitost. Pak se ovšem nabízí otázka: skutečně můžete říci, že proděláváte? Pokud půjdete za zábavou do divadla, berete to také jako ztrátu? Myslím, že ne. Pokud se rozhodnete, že Vás semináře baví, že Vám pomáhají (a nemusí to být nutně jen v businessu) a že Vám to za ty peníze stojí, přestože nic neděláte, pak je to Vaše rozhodnutí a nelze to brát tak, že “přicházíte o peníze”. To byste totiž pak jakýkoli nákup, který v životě uděláte, museli označit za ztrátu.

Takže jaký je tedy závěr? Velice jednoduchý – pokud dokážete používat “zdravý selský rozum”, nemusíte se žádné ztráty obávat. Právě naopak, pokud budete aktivní, máte možnost vytvořit si velmi zajímavý příjem (viz článek Opravdu se dají v Amway vydělat peníze?). Amway podnikání je koncipováno tak, aby jej mohl rozjet prakticky kdokoli, a veškerá rizika, se kterými se běžně podnikatelé potýkají, za Vás na sebe v podstatě bere firma Amway. Záleží jen na tom, zda jste ochotni pracovat a schopni rozumně myslet.

* Zaměstnanci v ČR, kteří při zaměstnání ještě podnikají, nemají možnost snížit si daňový základ ze zaměstnání o ztrátu z podnikání. V USA to možné je, a proto se čas od času vyskytne případ, kdy výdělečný zaměstnanec vstoupí do podnikání ze spekulativních důvodů a snaží se vykazovat např. večeře v restauraci, cestování na dovolené, obleky apod., jako náklady na podnikání, kterému se aktivně často ani nevěnuje.

Rating: 9.16/10. From 55 votes.
Please wait...

64 Komentářů k "Můžu v Amway přijít o peníze?"

 1. Makes sense to me. We all have choices to make. Buying S-A- 8 to replace Tide was the first choice we made when we got in the business. We learned about all its features and benefits. Used it. Then, sold it. Got referrals. Sold more.

  When we went to functions, we kept receipts for our food and lodging. We went sightseeing. We paid for that, but our travel expenses to and from distant events were tax deductible. There are legitimate tax breaks to our business and questionable one. What I just described is a legitimate deduction for a “mini-vacation.” taken in conjunction with business travel.

  If one is smart, they redouble their efforts when they return from an “Amway vacation.”

  Překlad: To mi dává smysl. Každý máme možnost volby. Koupě SA8 za účelem nahrazení prostředku Tide byla první volba, kterou jsme udělali, když jsme se zapojili do byznysu. Poznali jsme všechny jeho vlastnosti a výhody. Použili jsme ho. Poté jsme ho prodali. Dostali jsme kontakty na další zákazníky. Prodali jsme více.
  Když jsme jeli na seminář, schovali jsme si účtenky za své jídlo a nocleh. Šli jsme se podívat na památky. Zaplatili jsme za to, ale naše cestovní náklady na vzdálené akce a zpět byly odečitatelné z daní. Existují legitimní daňové úlevy v našem byznysu a ty, které jsou diskutabilní. Co jsem právě popsal byly legitimní odpočty za “mini-dovolenou”, kterou jsme spojili s byznysovými (služebními) cestami.
  Pokud je člověk chytrý, zdvojí své úsilí když se vrátí z “Amway dovolené.”

 2. Možná by také bylo dobré si uvědomit, že ztráta v podnikání automaticky neznamená, že jste v mínusu a nemáte co jíst. Taky to může znamenat, že jste prostě jen investovali do nemovitostí, automobilu apod. Oni všeobecně lidé ( převážně zaměstnaní ) nechápou, že příjem nerovná se zisk a opačně. Je to pochopitelně dané výchovou a i 40tilety socialismu, kdy se podnikat v zásadě nesmělo. Ale socialismus už tu dlouhých 25 let není…..už by to chtělo to myšlení změnit 🙂

 3. Výtažek z článku Pět zásadních pochybení obchodního modelu a strategie MLM.Podle mě naprosto dokonale napsáno!

  Zda produkt přináší prodejci zisk se musí určit po započtení všech nákladů souvisejících s činností prodejce. Síťový marketing sám sebe představuje jako “nízkonákladový” byznys. To je z pohledu zřizovateke podniku pravda – ale už se něříká, že náklady na marketing a rozvoj jsou ponechány na prodejcích. Prodejci si sami musí tisknout nabídkové letáky, inzerovat, obvolávat potenciální zákazníky, shánět a zacvičovat další prodejce, platit si cestování a účast na firemních mítincích a školeních… Získaná prodejní marže je často z velké části pohlcena v těchto nákladech. Skutečný čistý zisk je obvykle docela nízký (pokud vůbec nějaký je), ačkoli se zprvu prodejní marže mohla zdát vysoká a zajímavá.

  Krom toho – zastánci MLM vyzdvihovaná výhoda v podobě takzvaně “nízkých nákadů na rozjezd podnikání”, resp. “nízké vstupní investice”, je ve skutečnosti sporná:

  Na samotném začátku podnikání investujete svůj “sociální kapitál”
  Sociální kapitál nejsou pravé peníze, ale stejně jako peníze se spotřebovává… Zprvu své prodeje cílíte na své známé, přátele a rodinný okruh. Jakmile ale tento svůj sociální kapitál vyčerpáte, musíte začít utrácet skutečné peníze na to, abyste oslovili a získali další zákazníky.
  Nikdo vám neřekne, jak velké budou vaše náklady po vyčerpání vašeho sociálního kapitálu
  Vaše náklady záleží jen na vás a na tom, kam až jste ochotni zajít. Lidé velmi nepřesně odhadují náklady, které nejsou spojeny přímo s prodejem. Lidé nezkušení v byznysu tyto náklady hrubě podceňují. Pak jsou překvapeni, jak se jejich hrubá marže rozplyne po započetní všech těchto nákladů…

  Takže “nízké počáteční náklady” jsou iluze. Je to podobné jako dávat holicí strojky zdarma, ale nechat si draze zaplatit žiletky. Nebo prodávat tiskárnu k počítači za výrobní cenu, ale zisk realizovat na inkoustových náplních a kazetách s tonerem. Ve výsledku může být provoz tiskárny s vyšší pořizovací cenou levnější, než je provoz s lacinou tiskárnou. Celkové náklady jsou chytře skryty a přeneseny jinam.

  Vždy byste měli co nejpřesněji odhadnout náklady spojené s prodejem. Tento odhad proveďte bez započtení svého sociálního kapitálu, tj. nezakládejte své odhady na počátečních prodejích vašim známým, přátelům a rodině. Pokud budete vycházet z prodejů realizovaných na základě vašeho sociálního kapitálu, dostanete jen velmi zkreslenou představu o výnosnosti a udržitelnosti nabízeného byznysu.

  • Aneb nejvíc o MLM “vědí” ti, kdo jej nikdy nedělali… 🙂

   Tak to vezmu postupně: Amway je PODNIKÁNÍ. Už jste někdo zažili majitele obchodu, kterému by jeho dodavatel proplácel telefon? Já tedy ne. Pokud toto dotyčný nechápe, může se rovnou přestěhovat na Kubu či do Severní Koreje. A že Amway ponechává na distributorech, práci (obvolávání potenciálních zákazníků, atd.)? Proboha, vždyť za to jsou přeci distributoři placeni! Když už by i toto za nás dělala Amway, co bychom pak dělali my? Brali milostivě peníze? Autor, kterého tu Top geare citujete, si představuje, že přijde v 8h do práce, tam si odsedí 8 hodin a v 16h se zvedne a jde domů? Smůla, Amway takto nefunguje!

   Největší legrace je, že nikdo z kritiků nikdy nedokázal vyčíslit, jaké jsou skutečné náklady na budování businessu, ale to jim nebrání v tom, aby prohlašovali, jak je to “drahé”. Já mám na rozdíl od nich k dispozici skutečná čísla a kdybych nějakému podnikateli ukázal, jaké mám náklady a začal si stěžovat, tak se mi vysměje.

   V posledních 3 odstavcích autor toho citovaného článku už mele páté přes deváté. Bere totiž v potaz jen velmi malou část odměňovacího systému (maloobchodní rabat). Ale i kdybych se držel jen této části, autor (zjevně z nedostatku zkušenosti) úplně pomíjí fakt, že spousta známých a přátel může doporučit další zákazníky (a v praxi je to na denním pořádku), takže i když začnete s Vaším “sociálním kapitálem”, hned ve druhém kroku se dostanete k lidem, které jste předtím neznali, a máte je “zadarmo”! To ovšem autor nějak “opomenul”. Vlastně je úplně vymazal ze světa, protože čtenáři v posledním odstavci podsouvá, že se svým “sociálním kapitálem” nemůže počítat – čili pak nemůže počítat ani s jejich známými.

   Takže nechť si milý autor článku, který zde citujete, zapíše za uši, že Amway na sociálním kapitálu vyrostla a již 55 let funguje!

   A když dojde sociální kapitál? Dotyčný opět vychází z mylného předpokladu, a sice že sociální kapitál je neměnný. Jenže ono je to ve skutečnosti jinak. Pokud se člověk neizoluje od svého okolí, neustále potkává nové a nové lidi, seznamuje se. Okruh Vašich známých dnes je pravděpodobně trochu jiný (širší), než byl třeba před 10 nebo 20 lety. A to jste se na seznamování s lidmi nezaměřovali. Kolik nákladů Vás to stálo?

   Jeden příklad z praxe: z mých osobně sponzorovaných lidí jsem přibližně čtvrtinu poznal během posledních 10 let, další necelou třetinu znám 11-20 let a opět cca třetinu znám 21-30 let. Zbytek tvoří rodina a lidé ze základní školy. To je praxe, ne žádná teorie! A seznámení se s těmi lidmi mě nestálo nic, prostě jsem se s nimi jednou seznámil, jako se normální lidé seznamují.

   Stručně řečeno: z článku, který citujete, je na první pohled vidět, že jej psal někdo, kdo MLM v životě nedělal a o MLM, slušně řečeno, nemá “ani páru”.

 4. @Top gear
  Zdravím, Top Geare, tento článek je napsaný sice dobře, ale je v našem případě zcestný, zavádějící. Už jen tisk plakátů, letáčků apod. Na co?? Dobře, když budu chtít letáček, firma Amway je má, mohu si je koupit za pár korun. Ale náš byznys není o rozdávání letáků, ale o kontaktu přímo s lidmi. Ano, dal jsem svým zákazníkům sem tam nějaký letáček, ale vždy to bylo s objednávkou a cena letáčku zdaleka nedosahovala zisku z objednávky. To za prvé. Za druhé – volání máme v Amway pořešeno dnes velmi dobře, protože jednak voláme za body, jednak máme neomezené tarify (stejně bych si telefon platil, i kdybych nepodnikal). Za třetí – ano, platíme si cesty na semináře i vstupenky na semináře, ale cena vstupenek není nijak zvlášť vysoká a každý, kdo je alespoň trochu aktivní, tyto náklady lehce pokryje už jen z maloobchodního zisku (o bonusech nemluvě). Za čtvrté – sociální kapitál. Ten platí pro pojišťováky a finanční poradce, příp. pro prodejce zboží, které není rychloobrátkové. Já mám něco přes 10 zákazníků, kteří u mě postupně během 7 let začali nakupovat a každý měsíc si někdo z nich udělá objednávku. Již několik let mám každý měsíc přes 200 bodů osobně, v posledních 2 letech téměř každý měsíc přes 300 bodů osobně. Nové lidi, kterým pak nabízím byznys jako takový, průběžně potkávám při běžném životě. Žádný náklad navíc. Ani sociální. Tento článek je o MLM psán obecně, ne vše tedy platí pro náš byznys. Kdybys měl vlastní zkušenost s naším podnikáním, věděl bys to sám. 🙂 Ale díky za zveřejnění.

 5. S Adminem jsem se docela shodl, ne? A to nejsme domluveni a svůj příspěvek jsem psal, když ještě ten Adminův nebyl zveřejněn. 🙂 I já zapomněl na zákazníky, které mi doporučili mí zákazníci. Tvoří nezanedbatelnou část obratu na zákaznících. Nejlepší je, že jednu z velmi dobrých zákaznic mi doporučila má známá (kterou znám z autobusu, kdy mne oslovila ona sama, když jsem vezl víno), která si ode mne koupila jednou jeden výrobek a od té doby nic (nevím proč), ale její sousedka u mne nakupuje celkem pravidelně a dělá slušné obraty. 🙂

 6. admin
  Určitě si nemyslím,že autor o MLM nic neví.Netuším jestli někdy MLM dělal či nikoli,ale to ještě neznamená,že o tom nic neví.Každopádně má autor pravdu a ty také.sociální kapitál se může rozšiřovat,ale to je individuální.

  • Ano, takže na tom, že sociální kapitál se může rozšiřovat, se shodneme. Ta míra individuality se odvíjí od toho, jestli se tomu člověk bude bránit a bude žít jako asociál nebo ne. Pokud se bránit bude, je to jeho chyba a ze svého případného neúspěchu nemůže vinit Amway. Ale u normálního člověka to nepřipadá v úvahu a tím pádem je pro normální lidi celý ten odstavec o sociálním kapitálu naprosto irelevantní.

 7. Top Geare, zbylé dva komentáře, které jsi sem nakopíroval, jsou natolik obsáhlé, že nejsou na diskuzi pod tímto článkem – jsou tematicky jednak úplně jinde a spíš je to téma na samostatné články. Už se připravují, takže Tě poprosím jen o chvíli strpení. 😉
  Ty argumenty i s patřičnými odpověďmi se zde zanedlouho objeví.
  Jen Tě chci požádat – pouhé kopírování dlouhých textů z jiných stránek si nepřeji. Když pominu to, že zamoření stránek cizími texty, které již na Internetu jsou, vyhledávače penalizují, je to poněkud laciné. Uvítal bych, kdybys do svých komentářů vložil něco ze sebe. Další věc je, že dlouhé texty odrazují čtenáře od přečtení celého komentáře. Zkus ty argumenty zestručnit a hlavně zformulovat sám. A nakonec, bude to tak “férovější” vůči všem diskutujícím – ti totiž odpovědi také musí vytvářet a ne jen kopírovat. 😉

 8. @Top gear

  @admin

  @JIRKA C.
  Díky Admine a Jirko, měl jsem rozepsanou odpověď Top Gearovi, ale než jsem se stačil “vyžvýknout”, už jste tady v podstatě vysvětlili všechna fakta, která jsem měl na mysli. 🙂
  Tak jenom telegrafické shrnutí: 🙂
  Článek, citovaný Top Gearem psal očividně “zasvěcený teoretik” neboli “MLM intelektuál”.
  Hezky “intelektuálně” znějící rozklady o “sociálním kapitálu” a jeho spotřebování vůbec neberou v potaz obchodování s rychloobrátkovým zbožím a zbožím opakované spotřeby, takže jsou pro Amway business naprosto irelevantní!!! 🙂

  P.S. Jirko, možná bys měl Top Gearovi vysvětlit, že 200-300 osobních bodů/ měs., představuje jenom na maloobchodním zisku něco kolem 3.000 – 4.000 Kč/měs., což hravě pokryje náklady na pomůcky, semináře a třeba i nákup zboží pro svou vlastní spotřebu. 😉

 9. Vzpomínám si na jeden film, jmenuje se to Zpátky do školy, ve kterém se jeden podnikatel rozhodne dostudovat (tuším, že kvůli svému synovi). Je tam nádherná scéna, kdy učitel, znalec teorie, vypráví v posluchárně o tom, co je třeba při podnikání dělat (sám však nepodniká) a student-podnikatel mu do toho začne skákat s tím, že to tak nefunguje, že je třeba to a to a to. Zde je odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=YlVDGmjz7eM 🙂 To uvádím jako reakci na Top Gearovu námitku, že autor možná MLM nedělal, ale to neznamená, že o tom nic neví. 🙂 Řekl bych, že z článku, který sem Top Gear zkopíroval, je jasné, že nejen autor, ale ani Top Gear (zatím) o našem podnikání moc neví.

  Content not available.
  Please allow cookies by clicking Accept on the banner

 10. @Victor
  Souhlasím s Victorem. Jen bych k tomu doplnil, že se k tomu samozřejmě váže i osobní spotřeba produktů (určitě by na to někdo upozornil), což je však silně individuální záležitost. Do mé domácnosti každoměsíčně teče 100-200 bodů (jak kdy). Zbytek do 300 bodů pak je maloobchodní prodej. A jsou i měsíce, kdy mám výrazně přes 300 bodů. Kdybych bral tu nejméně příjmovou variantu, tj. že bych pro sebe nakoupil za 200 bodů a na zákaznících bych udělal 100 bodů, pak se jedná o příjem min. 1200 Kč/měsíc jen za MO prodej. To je však výjimečně. 🙂 Nestává se mi, že bych nepokryl náklady na byznys z MO prodeje. 🙂 Ještě mi naopak zbývá rezerva pro různé akce a věrnostní slevy pro zákazníky. A to mne baví. 😀

 11. admin
  Chtěl jsem zkopírovat odkaz aby toho zde nebylo mnoho,ale to bylo zamítnuto.Když zkopíruji část textu,taky špatně.Obsáhlé to je,ale to je prostě nutné a zodpovídá tam různé scénáře kdyby.
  Autor to má naprosto perfektně napsané a já bych to nenapsal jinak a už vůbec ne lépe.Proto kdo chce si zadejte do vyhledávače -Pět zásadních pochybení obchodního modelu a strategie MLM.
  Je to i obecně o MLM a jak poznat podvod a jiné,takže se i někteří mohou přiučit jak nenaletět.

  • Špatně to vyloženě není, ale minimálně laciné. Kromě toho, jak ses měl možnost na předchozím příkladu přesvědčit, ukázali jsme si, že autor prostě ani nepobral základy MLM (viz příklad se sociálním kapitálem). A ukážeme si to i v dalším příspěvku ohledně tzv. “vytváření konkurence”. Chyba, které se dopouští, je, že vychází z mylných předpokladů a na základě nich produkuje sáhodlouhé rozbory, kde mu pak vychází jeden nesmysl za druhým. Perfektně napsané je to možná pro někoho, kdo neví, jak MLM funguje v praxi. Ale u někoho, kdo se v MLM pohybuje, to vyvolá jen úsměv na tváři. Tyto stránky si kladou za cíl informovat čtenáře PRAVDIVĚ, ne udělat z tohoto místa rozcestník na stránky plné nesmyslů.
   A abys viděl, že se těmto tématům nebráním, slibuji, že se v brzké době objeví články na těchto stránkách, kde si rozebereme jeden “argument” za druhým.

 12. Dobrá tedy,jen to chce si článek přečíst celý nebo ješte lépe ho sem celý vložit,jelikož tam jsou na sebe navazující věci,rozbory a argumentovat větou vytrženou z kontextu není možné.On rozebírá zápory MLM,nezminuje klady což je špatně,ale nadruhou stranu zde je to samé.Dle mě to ovšem pravdivé je a hlavně řada věcí i kdyby za určitých okolností naprosto logických.Nic není bez záporů a MLM už vůbec ne.Jak napsal Jaromír Jágr pochvala je příjemná,kritika nutná.Bohužel někteří berou kritiku jako snůžku lží,nesmyslů a pomluv.

  • Věc, která je vyvozena z nesmyslu, obvykle bývá jen další nesmysl. Proto obvykle stačí se přes tu haldu nesmyslů propracovat k podstatě, ze které autor vychází, a pak už většinou není potřeba odpovídat na ten zbytek, protože ten je naprosto irelevantní.
   Kritika je samozřejmě užitečná, ale kritizovat musí někdo, kdo o tom něco ví. Jinak se tomu neříká kritika, ale žvást.
   Nikdo tu netvrdí, že MLM je bez záporů. Já pouze tvrdím, že ty konkrétní “zápory”, o kterých se dotyčný zmiňuje, ve skutečnosti vůbec neexistují. A také tvrdím, že pokud už jsou v MLM nějaké zápory, pak těch kladů je PODSTATNĚ více.

 13. Tak sem vlož kritiku opdtatněnou,pravdivou a od člověka kterého uznáváš.Mimochodem se tam též zminuje o věrných zastáncích MLM.Pokud na shromáždění někdo položí “nepříjemnou” otázku, nebo přednese “nevhodný” názor, je smeten nějakým podpásovým úderem. Je prohlášen za nedovzdělaného tupce, který tomu ještě vůbec nerozumí, rozvraceče, negáče, opilce…

  Ten má praktiky MLMkářů řádně v malíku a možná ví o MLM opravdu hodně a to je nebezpečné.

  • Problém je v tom, že lidé, kteří poznali tento systém do hloubky, jej následně přestali kritizovat. Mimochodem, ukaž mi JEDINÝ podpásový úder, který bych někde použil. Pokud někdo je nevzdělaný v oboru a vyjadřuje se k němu, nevidím nic špatného na tom, že mu ukážu, že je nevzdělaný – to není podpásový úder.

 14. Tak jsem se vrátil z dovolené a vidím, že to tu docela žije. 🙂

  Jirka C.: Ten film Zpátky do školy je super! Poprvé jsem ho viděl asi před 15 lety a neskutečně jsem se při té scéně bavil! Díky za připomenutí. 😀

 15. Admin: Už se těším na ty články. 🙂

 16. Když už se tu bavíme o pohádkách a o tom, kdo jim věří a kdo ne, můžu sem vložit odkaz na Šíleně smutnou princeznu? Krom toho, že jsou tam aspoň i písničky, tak má mnohem blíž realitě než ta pohádka O pěti chybách MLM. 🙂

 17. @Top gear
  Ty stránky o kterých píšeš jsem četl a mám pocit, že autor je psal v nějakém pomatení smyslů. Ani jeden bod nedává smysl. Ten člověk je vážně naprosto mimo realitu.

 18. admin
  Až takhle do písmene sem to nemyslel s tím podpásovým úderem.
  To je právě vono MLM má chyby a jaký,ovšem všichni kdo se v MLM dle zastánců MLM vyznají jsou zase jen zastánci.Ti co kritizovali a ted pějou oody na MLM,vlastně pochopili sice pozdě ale pochopili.Jaká to náhoda,ne ne naivní myšlenka.MLM má výhody a nevýhody otázka je co převládá,možná u každého je to jinak.
  Věřící člověk v MLM jen tak článek nepochopí,nechce pochopit nebo pochopí,ale ví že je nebezpečný pro nové členy nebo pro ty kteří přemýšlí o konci své slavné kariéry MLM.
  JIRKA C.
  Já vím,pěkně se čte ta pohádka,ale na tu vo těch jachtách,vilách,autech na tu nemá nic a nikdo.

 19. @Top gear
  Milý Top Geare, oceňuji, že se snažíš sem vnést i kritiku a za tu jsem rád.
  Už třeba jen protože se na tom trénuji jak argumentovat a najít si fakta na odpovědi.

  Ale ten popisek, co jsi sem vložil je všeobeně o MLM, nikoliv o Amway. Tato stránka je o Amway. Nehájí celý MLM byznys.
  Upřímně řečeno bych mnohé MLM organizace rozprášil za to, jak nepěkně se chovají. Nicméně ten článek s Amway má společného velmi málo. Více jak polovina se zabývá sociálními náklady. Jako ano….finanční poradci shání lidi inzeráty apod. Ale my v Amway nikoliv. Mám své známe, nebo se normálně v životě seznámím s lidmi. Takže náklady jsou maximálně navštívenky, což je haléřová položka. Telefon máme neomezené volání, takže taky nic navíc.
  Ten článek je spíše o fin.poradcích, tj.těch, kteří musí neustále mít nové a nové zákazníky. Možná by seděl na Oryflame, Herbalife, kde si lidé shání nové klienty, pronajímají kanceláře, či stánky v supermarketech apod.
  Ale co to má společného s Amway? Nic.

  Takže autor článku možná zná nějaké MLM, ale rozhodně nezná Amway, či o něm vůbec nepsal. MLM není přeci jen Amway. Takže se ostatně divím adminovi, že článek který s Amway prakticky v ničem nesouvisí, tu nechal. Aspoň pro mě důkaz, že Ty stránky jsou fér, že se tu nic neskrývá a pokud něco není zveřejněno, tak je to oficiálně přiznáno a s vysvětlením. To jistě nemůžeš popřít, Top Geare. To jsem jinde nezažil.
  Takže Top Geare, určitě Tě vyzývám ke kritice, ale pokud možno ke kritice Amway, nikoliv MLM. Já lidé od spousty jiných MLM zrazuji ( aniž bych jim nutil Amway )
  Takhle mi to připadá, jako by jsi na stránku o nákladních vozech Tatra dal kritiku na automobilový průmysl, protože v Číně nedodržují ekologické předpisy. Jako na první pohled to je možná k věci, ale ve skutečnosti ne

  Takže Top Geare, těším se na kritiku,ale o Amway.
  Děkuji 🙂

 20. @Top gear
  Fuj, Top Geare, jaká pohádka o jachtách a autech. Už sem zase taháš to, co je tu x-krát vysvětleno, že jachty a ferrari se neslibují. Ano, jsou v Amway taky možné,ale většina lidí kvůli tomu do Amway nejde a o tom jsou tu minimálně 3 články a žádný, ŽÁDNÝ zastánce Amway o tom nemluví. Jen kritici to dokolečka melou a narovinu…už mě tím fakt serou.

 21. @Top gear
  MLM má jednu zásadní chybu, když to chceš vědět. Pokud chce v MLM člověk skutečně uspět, musí se naučit něco, s čím se sice v běžném životě také setkává, ale většinou tolik to neřeší. To něco je LOGICKY REAGOVAT NA RŮZNÉ NELOGICKÉ DOTAZY od lidí, kteří o MLM nevědí nic, ale myslí si, že vědí vše. Jak logicky a správně vysvětlím to, že ten systém (teď beru MLM u firmy Amway) jako takový chybu skutečně nemá, někomu, kdo se furt snaží chyby hledat a tento argument není schopen přijmout? Jedinou chybičkou jsou ve skutečnosti LIDÉ, kteří v tomto systému chybují, ovšem právě díky systému to v drtivé většině nejsou pro ně chyby fatální. To je ten problém, co se tu celou dobu řeší. Snažíme se najít chybu v systému a tou chybou jsou LIDI. Když bychom na MLM napojili roboty, bude ten systém fungovat skvěle a bez chyb. Takže – zkus se na to podívat takto – žádný systém, ve kterém jsou lidi, nebude nikdy dokonalý, protože jsou v něm lidi. 🙂

 22. @Top gear
  Co se týče pohádky o jachtách atd., na tomhle byznysu je skvělé právě i to, že člověku umožňuje si tyto “pohádky” splnit. Ne mávnutím kouzelného proutku, ale prací. Úspěšní lidé (nejen v MLM) velmi často začínají vyprávění o svém příběhu tím, že měli SEN. Lidé, kteří pracují v zaměstnáních (nebo nepracují vůbec), lidé, kteří jsou živnostníci placení na hodinu, nemají možnost splnit si své SNY (teď myslím ty sny, o kterých snili jako mladí, než začali pracovat ve svém oboru a své sny postupně přizpůsobovali svým mzdám, nebo je rovnou raději zapomněli), a tak tyto sny nazývají pohádkami, oblbováním lidí apod. Tento byznys nabízí prostředek, jak se k těmto pohádkám dostat, ovšem je to jen “dopravní prostředek”, řídit musí člověk sám.

 23. Často je právě potřeba ukázat lidem, kteří vstupují do MLM, že tyto pohádky se mohou stát realitou, na kterou oni už dávno rezignovali. Proto se ukazují životní styly diamantů apod., aby se lidé postupně naučili opět snít. A kdo říká, že sen nepotřebuje, potřebuje ho ze všeho nejvíc. 🙂 Ale to jsem se dostal na úplně jiné téma. Pardon. 🙂

 24. I read these posts in ‘google’ translation to English. The ‘slang’ used does not translate. Very hard to read.

  I have been associated with the Amway business since 1970. Love it! Great people and excellent products. We are about ‘people helping people help themselves.’ Very few treat their Amway business like a business. That is okay. Different strokes for different folks. You will reap what you sow. Do a little, make a little. Do a lot, make a lot. Do nothing, make nothing. We are practicing capitalism, not socialism or communism.

  What is the point ‘Top gear’ is trying to make? Does he seek knowledge? Of what? Why?

  Překlad: Čtu tyto příspěvky v Google překladači do angličtiny. Použitý slang se ale nepřeložil. Je to velmi těžké číst. Jsem spojen s Amway byznysem od roku 1970. Moc se mi líbí! Skvělí lidé a vynikající výrobky. Je to o tom, že “lidé pomáhají lidem, aby si uměli pomoct sami.” Velmi málo lidí se ke svému Amway byznysu chová jako k byznysu. To je v pořádku. Každý má svůj způsob. Sklidíte to, co jste zaseli. Budete dělat málo, vyděláte málo. Neuděláte nic, nevyděláte nic. Praktikujeme kapitalismus, ne socialismus nebo komunismus.

 25. @Howard
  Hello, Howard, if You would like to understand some slang terms used in this discussion, it’s not problem to write the term here, we will translate it to You in English. It’s great that people from other countries discuss there too. (I’m sorry for my English if there are “misteaks”.) 🙂

 26. Alex
  Ano článek je obecně o MLM vše se nevztahuje na amway,popisuje tam i letadla,pyramidy vydávající se za legální MLM a proto je to poučné.Amway je MLM takže hodně platí i o něm a o amway se tam zminuje,že dala standarty legálnímu MLM..Píše o pasivním příjmu a dalších věcech.A také o A.M.O.,ale jak říkám musí si to člověk přečíst celý a potom můžete říct,že tomu ani za mák nerozumí.Já nejsem kritik MLM,ale po přečtení musím logikou říct,že tomu rozumí.

 27. Avatar for Daniel Vašek Daniel Vašek | 17.6.2014 z 19:25 | Odpovědět

  Ahoj,
  občas mám pocit, jako by jsme žili na planetě opic:-)). Co Čech to jiný názor:-)). Jak velké budou náklady po vyčerpání mého sociálního kapitálu. No asi takhle.
  1. Když je člověk šikovný obchodník nechá se doporučit 10 lidem, kterým to může prezentovat. Cena = 0 Kč
  2. Domnívám se, že internet má hodně kontaktů k nabídnutí. Cena za získání 500 Kč/m:-))
  3. Když jdu po ulici v Praze, lidí je kolem dost ne?:-)). Stačí dobře otevřít pusu:-)). 0Kč
  4. Když bych opravdu si nevěděl rady, tak se dají koupit databáze lidí na oslovení a není to ani tak drahé.-) (když by bylo nejhůř:-).
  5. Požádám Iťáka aby mi vytvořil ROBOTA na vyhledávání kontaktů na interentu. No a jediné co mi teď zbývá je VOLAT a DOMLOUVAT SCHUZKY. Jako bude to tvrdá škola, ale problém se sociálním kapitálem vyřešen. A to se vsadím, že cest je mnohem a mnohem více:-))

 28. @Top gear
  Top here, proč řešíš všeobecně MLM a pyramidové hry? Todle zobecňování Ti připadá užitečné?
  Toto je stránka o Amway a tak se pojďme bavit konkrétně o Amway. Tato stránka se tak jmenuje. Proč sem tahat jiné firmy? Ta diskuse jde pak do kytek, protože je tu prezentovano něco, co se Amway opravdu netýká a zastánci pak musí obhajovat něco, co není jejich obor ani činnost. Jistě není problém ze Tvých zdrojů či zkušeností vybrat to, co se Amway opravdu týká a ač to bude pro Tebe více práce, tak to oddělit od toho, co s Amway nemá nic společného. Protože např. to co jsi zde předtím popsal se Amway min.z 80% netýká. Článek platí na mnohé MLM, ale na Amway ne. Prosím, pojďme se bavit konkrétně a vynechme zevšeobecňování, které komunikaci ztěžuje. Děkuji. A těším se upřímně na konkrétní kritiku Amway

 29. @Top gear
  Souhlasím s Alexem. Osobně považuji (a nejsem sám) Amway za pravý MLM, ostatní firmy jsou už jen kopie. Bavme se tedy o tom, co dělá nebo nedělá Amway a ne o tom, co se děje v nějakém MLM, který je většinou jen velmi okleštěnou variantou, ba přímo parodií na Amway.

 30. alex
  Přečetl sis můj poslední komentář?Co sem tam psal?aha.Vážně si myslíš,že bych sem chtěl vložit článek a nebyl o amway.Přečti a poté piš…

 31. @Top gear
  Top geare, ten článek se prostě nedá přečíst celý až do konce. Ten, kdo o MLM něco ví, najde pochybení snad v každé větě a tak nad každou větou zákonitě musí alespoň hodinu kroutit hlavou. Tak třeba i výklad Amway pravidla 70% je zkreslený:

  B2: Amway vyžaduje od svých zástupců, aby prodali nejméně 70% dříve pořízených produktů než objednají nový produkt (Pravidla Amway uznávají něco jako osobní spotřebu objednaného produktu, proto 70% a ne více)

  Věta v závorce totiž implikuje přesně to, co je v přímém rozporu s tvrzením nezávislých soudů v USA i v Evropě, FTC, DSA i soudních znalců Dr. Charlese Kinga i Dr. Williama Keepa. Přečti si článek MÝTUS: Amway a 70%-ní pravidlo maloobchodního prodeje a pak si pusť otitulkovaná videa v článcích Profesor marketingu Dr. King objasňuje „Amway Pravidlo 70%“ a Dr. William Keep objasňuje „Amway pravidlo 70%“ Pořád chceš tvrdit, že autor toho žvástu rozumí MLM?
  Mimochodem, toto je klasická ukázka toho, jak se po Internetu šíří fámy. Nějaký neinformovaný kritik napíše anglický elaborát plný nesmyslů, Čech, který o MLM nic neví, ale přijde mu to dostatečně sofistikované, to přeloží a Ty to tu potom vydáváš jako relevantní argument. Přitom už anglický originál postrádá jakoukoli logiku, fakta jsou v něm překroucená a nejméně 10 z těch 5 bodů je vyvráceno na stránkách http://www.thetruthaboutamway.com
  Mohu se zeptat, proč používáš argumenty ze stránek, jejichž obsah je evidentně zkreslený? Vždyť Amway pravidlo 70% jsme si tu už vysvětlili a myslel jsem, že je to už jasné. A Ty sem potom chceš “propašovat” dezinformace od člověka, který si to pravidlo vykládá evidentně špatně. Nechápu…

 32. Is this discussion about, “Can I Lose Money in Amway?” If so, let’s not get distracted. Don’t go off on a tangent. It is obvious that Top Gear doesn’t want to be confused by facts. His mind is made up and he is entertaining himself by controlling this conversation. Admin is correct to chastise him. “Don’t cast your pearls before swine” is good advice.

  Překlad: Je tato diskuze o “Můžu v Amway přijít o peníze?” Jestli ano, neodvádějme pozornost. Neodbíhejme od tématu. Je evidentní, že Top Gear se nechce nechat “poplést” fakty. Už se rozhodnul a baví se tím, že řídí tuto konverzaci. Admin jej správně pokáral. “Neházejte perly sviním” je dobrá rada.

 33. @Top gear
  Top Geare, přečetl jsem si znovu ten článek, na který se tady odkazuješ a musím uznat, že se autorovi skutečně povedlo splácat dohromady takovou snůšku teoreticky vykonstruovaných nesmyslů, že je to skoro obdivuhodné. Ten článek je prostě taková divná směsice sofistikovaně znějících polopravd, chybných závěrů, totálních nesmyslů a blbých keců. 🙂

  Člověk, který to psal mi připomíná někoho, kdo si přečetl kousky pravidel několika míčových her a potom napsal elaborát o tom, že současné “míčové hry” jsou vlastně všechny špatné, protože mají několik základních nedostatků:

  1) Fotbal je prostě špatně protože se musí hrát pouze nohama, nebo hlavou, ale bylo by mnohem lepší, kdyby se dal vzít míč do ruky.

  2) Basketbal je taky špatně, protože se do míče nesmí kopat.

  3) Rugby má výhodu, že se do míče může i kopat a může se nosit i v ruce, ale míč je zase šišatý, takže se špatně odhaduje odskok míče a těžko se chytá.

  4) Tenis má tu nevýhodu, že si musíte koupit raketu, takže jsou tam náklady na začátku.

  5) A vůbec všechny “míčové hry” jsou vlastně úplně nemorální a hnusné, protože svádějí počestné občany k sázení a hazardu, lidé se na stadionech chovají jako blázni, kvůli některým “míčovým hrám” hooligans demolují veřejný majetek a vlastně první pramátí všech míčových her byla aztécká hra Tlachtli, kde po skončení hry byl kapitán i hráči poraženého družstva obětováni bohům. Jejich těla pak byla vlečena po hřišti, aby zem nasákla jejich krví.

  Takže závěrečné doporučení na vylepšení všech “míčových her”!!! Zrušit existující model všech současných míčových her a zavést jedině “Famfrpál”, kde je hned několik míčů, hraje se nohama, rukama i pálkou a létá se na koštěti!!! 😆

  Stejně nesmyslný je ten článek, který se tak líbí Top Gearovi 😆

 34. @Howard
  Thank you Howard for your comments. Like your one-liners very much. You’re always hitting the “bull’s eye”. 😉

  Překlad: Díky, Howarde, za Tvé komentáře. Líbí se mi Tvé hlášky. Vždy se trefíš do černého. 😉

 35. @Top gear
  Milý Top Here, ano četl jsem Tvou odpověď…opravdu četl. Ale argument, že Amway položila základ všem MLM mi připadá stejně adekvátní, jako kdyby jsi kvalitu karlovarského porcelánu posuzoval podle článku o čínském porcelánu, neb tam ho vymysleli. Ja souhlasim s Jeremym, ze ten článek zní velmi sofistikované, ale je to opravdu slepenec o různých MLM a to hlavně o prodejních. A promiň, srovnat Oriflame, Amway a OVB do jednoho je stejně moudré jako srovnat náklaďák, formuli 1 s Velorexem protože to je vše auto. Nevím, jakou zkušenost s Amway máš Ty, ale ten článek opravdu na Amway nesedí skoro v ničem

 36. Top gear :
  admin
  Je to i obecně o MLM a jak poznat podvod a jiné,takže se i někteří mohou přiučit jak nenaletět.

  Velice často se “argumentuje” jakousi možností o NALETĚNÍ na cosi. Je to myslím jeden z nejčastějších strašáků jak o Amway, tak o MLM obecně.

  Podle mého docela zajímavý podnět na nový článek: JDE VŮBEC NALETĚT?

  Protože podle mého názoru především není NA CO naletět.

  V Amway nekupujeme zajíce v pytli, nekupujeme nic, co by nám nebylo nejprve vysvětleno a především je jen a pouze na nás, co si koupíme a co ne se 100% garancí všechno vrátit.

  Žádná aktivita není povinná, jsou jen doporučené.

 37. acz
  A vono v MLM neexistují firmy,které jsou podvodné?

  alex
  Autor píše o pěti pochybení plus dvě související rizika v MLM.

  Cíleně si vytváříte vlastní obchodní konkurenci a soupeře
  Konflikt mezi pasivním a aktivním příjmem
  Sporná výnosnost
  Podobnost s pyramidovými hrami
  Sektářství, indoktrinace a vymývání mozků účastníků
  plus

  Záměrné podvody vydávané za MLM příležitost
  Opožděné zásahy státních orgánů proti kriminální činnosti podvodníků

  O amway se tam konkrétně píše a to hlavně v tom posledním bodě z pěti 🙂
  První,druhý i třetí bod se váže i na amway.
  Ve čtvrtém bodě dává amway jako příklad jak vypadá a jaká má pravidla legální MLM.

  No vono co jsem si myslel,asi sem taky naivní.Vložit celý článek se mi nepovedlo,což sem věru očekával,i když na jiných stránkách je to totežné jen v opačném gardu,ale doufal jsem.Jinak sem toho moc nečekal,možná že neprůstřelnými argumenty vyloučíte veškeré kritické body a já souhlasně zakývu hlavou či naopak.Ovšem každý komentář zdůraznující jeho vesmírnou hloupost,mě ujištuje o tom že má pravdu.

  • Tak neprůstřelný argument je třeba můj komentář výše, ve kterém Ti ukazuji, že dotyčný autor totálně překroutil význam pravidla 70%. Uvedl jsem Ti i odkazy, kde najdeš vyjádření soudu, FTC, DSA i soudních expertů obhajoby i žaloby. A všichni tvrdí to samé, co já, tedy pravý opak toho, co tvrdí tebou odkazovaný autor. Někde bude tedy chyba, ale pochybuji, že na naší straně. Takže se zeptám přímo: Uznáváš, že dotyčný autor v tomto lže? Prosím o jasnou odpověď: ano nebo ne?

 38. Promiň, ale to, že se něco vydává za MLM, ještě neznamená, že to MLM je.
  A jak poznamenali Alex, admin a JIRKA C., první bod je úplně mimo mísu:
  http://www.amway-fakta.cz/vytvarite-si-v-amway-vlastni-konkurenci/
  Dvojka a trojka jsou hámotiny. Nejlepší je, když výnosnost něčeho hodnotí někdo, kdo se nikdy v oboru nepohyboval. 🙂
  Pravidla (4. bod) už ti admin ukázal taky.
  Ohledně sekt je tu hezký článek, který jsi asi nečetl:
  http://www.amway-fakta.cz/neni-amway-nejaka-sekta/
  A taky o tom, kdo vlastně o Amway tvrdí, že je to sekta:
  http://www.amway-fakta.cz/skutecne-tvrdi-odbornici-ze-amway-je-sekta/
  Velmi zajímavé počtení.

 39. admin
  Ano uznávám,že tam psal autor nesprávné infomace a kývu uznale hlavou.V tomto bodě autor zrovna amway nekritizuje,ale píše o tom jak právníci amway zdůraznili obchodní pravidla pro legální MLM.Vlastně takto poznáte poctivé MLM dle amway pravidel.Proto si nemyslím,že to bylo cílené k poškození jména amway,ale jen špatné slovíčkaření či vyložení právního výkladu.Porvé jsem uznale kývl hlavou,jedeme dál.

  • O.K. Bod pro Tebe, už jsem v to ani nedoufal… 😉 Problém je v tom, že autor sice v tomto bodě Amway nekritizuje, ale originální zdroj této dezinformace (Fitzpratrick) ji využívá k poškozování MLM firem. Tak teď další otázka: Fitzpatrick je na té stránce uváděn jako expert na pyramidové hry, dokonce s titulem Dr., tedy doktor. Přitom má pouze titul Bachelor of Arts (tj. bakaláře). Tedy nejenže není doktor, není to ani magistr. Přijde Ti správné, že je takový člověk označován jako doktor? Odpověď ano nebo ne. Děkuji.

 40. admin
  Není to správné,ale to už se bavíme který hovno má kterou barvu.Za každou cenu znemožnit obsah článku.

  • Pleteš se, i když se to nezdá, je to docela podstatné. Tady jde totiž o to, že Fitzpatrick a jeho teorie (přesněji řečeno jeho svévolná interpretace pravidla 70%) tvoří základ jeho kritiky. Tento člověk je několika individui vyzvdvihován jako důvěryhodný zdroj a jako ODBORNÍK na MLM. Jenže jeho tvrzení nejsou o nic opřena. Kdyby měl alespoň odpovídající vzdělání v oboru, mohli bychom se domnívat, že je odborník. Ale on ho nemá. Stránky kritiků se sice snaží mu přiřknout titul doktora, ale ve skutečnosti je to pouze bakalář z nesouvisejícího oboru.
   Ptám se dále: připadne Ti člověk, který tvrdí pravý opak toho, co soudy, soudní experti, FTC a DSA, důvěryhodný a hodný označení ODBORNÍK? Ano nebo ne?

 41. Už tu ten článek propíráme nějak moc dlouho. Každému, kdo alespoň trochu poznal, jak funguje MLM, konkrétně fa Amway, tak vidí, že ten člověk si daná fakta jen dedukuje z ničeho. V MLM se určitě objevily i nějaké podvodné firmy, ovšem copak se v jiném oboru podobné firmy nevyskytují také??? Fitzpatrick se pravděpodobně není schopen živit jinak než tím, že se vozí po MLM a hledá lidi, kteří jsou na jeho vývody zvědaví. Přitom za ním není žádný empirický výzkum, jen jeho vlastní úvahy a dedukce, kterými vymývá lidem mozky, a Ti ho pak do zblbnutí papouškujou.

 42. @Top gear
  Top Geare, nevím jak ostatní, ale já reagoval pouze na to, co jsi napsal sem. Připadal bych si trochu jako mimo mísu, kdybych komentoval článek, který je jinde.
  A jedním dechem dodávám, že chápu důvody admina, proč ho odmítl celý zkopírovat, když se netýká Amway, ale všeobecně MLM a pyramidových her a proč Tě vyzval, aby jsi ta fakta z něho klidně vytáhl.
  Zároveň se opakovaně podivuji, proč zde máme probírat VŠEOBECNĚ MLM společnosti a pyramidové hry. Toto je stránka konkrétně zaměřená o Amway!!! Přeci když se člověk baví o konkrétní věci, tak do toho nemotá všeobecné záležitosti? Nebo pro příklad když se bavíš s partnerkou o Vašem vztahu, tak do toho taky taháš rozvodovost v USA a jak mají Eskymáci statisticky hezký vztah? Jako ano…pořád se na první pohled bavíme o vztahu, ale to zevšeobecnění nikam nevede.
  Moc rád diskutuji s kritiky, ale opravdu o Amway, nikoliv o stovkách jiných teoretických byznysů.
  Jeden konkrétní příklad za vše: Mám zaregistrovanou paní, která je na relativně vysoké pozici v Oriflame, tj.v seriozním MLM a ta mi sama tvrdí, že je to naprosto jiná činnost, než v Amway. Prostě tam má spíše skupinu “maminek”, co prodávají do okolí a hlavní zisk je z maloobchodu. Skoro žádná z aktivních holek ji nebuduje strukturu. V Amway je to opačně. Aktivní členové se snaží hlavně budouvat strukturu. Samozřejmě se tím vytvoří i maloobchodní zákaznící, ale tam je průměrný zist tak max. 2000. Takže ano…..v Oriflame si distributorky tvoří vlastní konkurenci, protože si můžou přebírat zákaznice…ale v Amway nikoliv. Mě je v zásadě jedno, jestli je “Maruška” zaregistrovaná osobně, či v 10.patře.
  A to jsem rozebral jen jeden argument a už je to dlouhý a nezajímavý na čtení. Takže kdyby se sem nakopíroval celý článek, který z velké části vůbec nekoresponduje s Amway ( neříkám, že s některými jinými MLM ne), tak by jen argumentace byla 3x delší, zvláště když mnoho věcí z toho všeobecného článku jsou na těchto stránkách již vysvětleny.

 43. alex
  Hlavní chyba je že sis nepřečet ten článek,pak bys pochopil že je z větší části o amway.To již ti píšu ovšem třikrát,tomu se říká boj s větrnými mlýny.Přečti si co tam píše o vlastní konkurenci,jak se ji vyvarovat,předejít,kdy k ní nedochází a vlastně ti článek odpoví na většinu tvých dotazů i argumentů.

  admin
  Pokud Fitzpatrick vědomě píše lež je to špatně.Jeho jméno jsem poprvé zaregistroval až v tomto článku,tak nevím co je zač a kde ho matička zem vyprdla.Budí to dojem,že celý článek napsal on,ale napsal ho Kasey S. Change.

 44. @Top gear
  Je super, že ten člověk píše o tom, jak se vyvarovat vlastní konkurenci, jak jí předejít a podobně. Zajímalo by mě, z jakých zkušeností čerpá. Všichni leadři (tím myslím skutečně všichni) v našem byznysu říkají, že takovýchto teoretiků je plno, ovšem o praxi nevědí vůbec nic. Proto o budování byznysu na seminářích nepřednášejí teoretici, nýbrž lidi, kteří mají skutečné zkušenosti a hlavně výsledky. Když si sednu, projdu si pár diskuzí, přečtu nějakou knížku, tak taky splodím úžasný článek o tom, jak úspěšně odoperovat slepé střevo nebo vyvrtat zub, aniž bych to sám kdykoliv udělal. Necháš si, Top Geare, ode mne tento zákrok udělat nebo ještě lépe, necháš si to udělat od lékaře, který si to nastudoval především z podobných článků?? 🙂

 45. @JIRKA C.
  Tyto články může brát vážně pouze laik, člověk, který zná MLM jen z doslechu. Já jej budu brát vážně až ve chvíli, kdy budu vědět, že je autor úspěšným podnikatelem v MLM marketingu (nejlépe v Amway a nejlépe v tomtéž systému, ve kterém pracuji já) a že pomohl k úspěchu i dalším lidem. Do té doby je pro mne (a myslím, že mluvím i za kolegy) absolutně k ničemu.

 46. @Top gear
  Hele, nebudeme si vyčítat co kdo komu nečte, protože Ty děláš mě to, z čeho mě obviňuješ. Psal jsem a zopakuji to, že jsem četl jen to, co jsi psal Ty ZDE. Nebudu komentovat TADY článek, který jé úplně JINDE. Bych si připadal jak magor, abych v diskusi pod článkem, komentoval článek úplně jiný a jinde.
  Navíc pro čtenáře by to bylo nepochopitelný a nebudu po nich pro pochopení požadovat, aby si přečetli všechny komentáře a články na ruzných www adresách.
  Takže buď počkáme, až zde přibudou články o různých tématech a pak každé můžeme prodiskutovat, nebo ta témata nadhoď sám, ale v poněkud úspornější podobě a hlavně o Amway….né o každém MLM a pyramidové hře. Děkuji 🙂

 47. Top gear :
  acz
  A vono v MLM neexistují firmy,které jsou podvodné?

  Ale to přece není argument.

  Všude na světě jsou lidské činnosti, ve kterých se někdo pokouší o podvod. Kvůli tomu přece ale ty činnosti obecně nezavrhujeme, ale přemýšlíme a dáváme si pozor.

  Nedávno jsem četl, jak nějaký doktor pozabíjel 10 lidí. Zakážeme kvůli tomu zdravotnictví v podobném duchu, jak mnozí volají po zákazu MLM, protože někde někdo někoho podvedl?

  Podívej se kam lidská histerie došla. Dnes máš na každém “paneláku” ve městě nálepku “zákaz podomního prodeje s policejní hrozbou” a další pitomosti.

  Hloupí lidé s ještě hloupějšími politiky opět vylévají vaničku i s dítětem.

  Třeba nějaká mladá maminka, samoživitelka, které bývalý neplatí alimenty a ona se živila třeba prodejem kosmetiky, má utrum, úřední zákaz živobytí.

  Smutné na tom je, že tito hloupí nám všem řídí veřejný život.

  Ovšem každý komentář zdůraznující jeho vesmírnou hloupost,mě ujištuje o tom že má pravdu.

  Tak to je vskutku úžasný postoj 🙂

  10 lidí tě bude přesvědčovat, že když skočíš z 10-tého patra, tak se zabiješ a ten, který ti tvrdí, že se ti nic nestane, je vesmírný pitomec. Bohužel tě tím jen utvrzují, že má pravdu a opravdu se ti nic nestane 🙂

  Jen tak dál, ty budeš mít život opravdu plný “překvapení” 🙂

  Ruku na srdce, ty nestojíš ani o argumenty, ani o pravdu, ani o fakta. Ty sis svoji vlastní pravdu a postoj už vytvořil dávno a nehodláš na tom nic měnit.

  Pak ti musím jen dodat, že zde jen zbytečně dál prodlužuješ svůj vlastní čas. MLM se vyhni obloukem a lidem v něm prostě jen dej “svátek”.

 48. ROZHODOVACÍ PARALÝZA – negativní fenomén moderní doby.

  Zrovna dočítám další skvělou knihu, jejímž tématem jsou informace okolo nás a kam jsme se s nimi až dostali.

  Nikdy v historii lidí nebylo k dispozici tak obrovské množství informací a možností, jako je dnes. Přesto je procento nespokojených, frustrovaných a především zcela bezradných lidí také největší v historii.

  Náš problém není v tom, že toho víme málo, ale v tom, že většina toho, co víme, NENÍ PRAVDA.

  A obrovské množství informací a možností prostě jednotlivce a skupiny doslova PARALYZUJE.

  Je to nová forma lidské bezradnosti, která bohužel dnes už dominuje.

  Ze stejného důvodu lidé v podstatě nerozumí tomu, jak MLM a Amway hájíme. Kromě toho, že o tom sami nic nevědí, tak vlastně není nic těžšího, než vyjádřit významnou a důležitou myšlenku tak, aby jí každý rozuměl. V podstatě to vlastně nejde.

  Jedinou šancí, že nějaký člověk něco pochopí, je, že to sám bude chtít pochopit, že jej problém bude zajímat a sám bude usilovat o konečný postoj na relevantních základech.

  My, zastánci Amway a MLM obecně, můžeme vlastně jenom vymezovat vyložené lži, hlouposti a účelové dezinformace jiných a opravovat je na fakta.

  Přesvědčovat kohokoliv je opravdu zcela zbytečné – viz nekonečný rozhovor s Top gearem.

  On je vlastně jen dalším z nekonečného množství příkladů, jak “věci fungují (a jak zase nefungují)”.

  Změnu ve svém postoji, přístupu, myšlení, pokud vůbec někdy, si spustí pouze on sám.

 49. @acz 7
  acz, skvěle napsáno, perfektně to sedí k mému příspěvku (někde výše), jak záleží na tom, jaké informace si vybíráme pro tvorbu našeho názoru. Tato rozhodovací paralýza je vidět asi v každém oboru a asi každý z nás je v nějakém smyslu někde paralyzován. 🙂 Jediné, co dle mého názoru může pomoct, je tvořit si názor až dle kvalitních fakt, i když ta fakta mohou můj současný názor vyvracet (což je samozřejmě nepříjemné). Pokud však člověk vidí jasná fakta (doložená důveryhodnými zdroji), a stejně si slepě stojí na svém, nenazýval bych to pevným charakterem, stálostí názorů, pevným přesvědčením, ale spíš zabedněností. 🙂 A přiznám se, že v některých oborech jsem možná taky zabedněný.

 50. Fear paralyzes. Fear of the unknown paralyses. (Seek knowledge.) Fear of rejection paralyses. (Overcoming rejection builds confidence.) We are afraid to take risks. When we try new things we risk failure. When we focus our efforts on helping others instead of worrying about what others might think of us, success is possible. Fear is the mind killer. Action is the antidote to fear. Just do it! You can do it!

  Překlad: Strach paralyzuje. Strach z neznámého paralyzuje. (Usilujte o nabytí znalostí.) Strach z odmítnutí paralyzuje. (Překonání odmítnutí buduje sebedůvěru.) Bojíme se riskovat. Když zkoušíme nové věci, riskujeme neúspěch. Když soustředíme své úsilí na pomoc ostatním namísto toho, abychom se obávali, co si o nás druzí budou myslet, úspěch je možný. Strach je zabiják vědomí. Akce je protijed proti strachu. Prostě to udělejte! Dokážete to!

 51. Lidé píšou různé blbosti ohledně proher a ztrát na adresu Amway.

  Jistý Martin (abych mu neupřel tu slávu) píše například takovéhle bláboly:

  AMWAY se zde řeší, protože má nastavený obchodní model tak, že většina prohrává.

  Když bude nastavený systém, že uspěje jeden z 1.000. Je tedy chybou lidí, že každý není ten jeden z 1.000?

  Tragédií, je, že obchodní model Amway vůbec nezná 🙂

 52. U některých odpůrců člověk neví, jestli se má smát nebo brečet (smíchy). 😀

  O tom, kolik lidí uspěje, je tady hezký článek. Admin z oficiálních statistik spočítal, že v Americe dosáhne Platiny 1 z 89 lidí:

  http://www.amway-fakta.cz/mytus-sanci-uspet-ma-v-amway-jen-jeden-z-vice-nez-300-lidi/

  Tak by mě fakt zajímalo, kde ten Martin vzal tu tisícovku. Se asi pomátl nebo na konec přidal omylem jednu nulu. 🙂

 53. Hodně lidí si také myslí, že je omezené množství “bohatství”, tím pádem ti, kteří jsou bohatí, si nahrabali na úkor ostatních (připomíná mi to jakési zcestné ideologie). Naopak úspěšní lidé vědí, že “bohatství” se tvoří. Takže by mě zajímala definice prohry v Amway dle Martina.

 54. Nebo snad radši ani nezajímala.

 55. Unlimited! Want some of it? If I may, I am going to use a dirty, 4-letter word – work. There is as much money out there as you want if you are willing to work for it.

  There is plenty of money to be made from your independent Amway businesses. All you have to do is make an honest effort to earn it. Be of service to others. It will take plenty of hard work. But, it is worth it. Later on you will continue to make money from your past efforts. Do a little, make a little. Do a lot, make a lot. Your choice. Don’t be afraid to do the work and don’t be afraid of the critics. You can do it!

 56. @acz
  Martin bude zase nějaký teoretik 🙂 A všiml si Martin, že kdyby se takto uvažovalo, tak lidi nebudou dělat vůbec nic. Např.jak je nastavený tenisový turnaj ve Wimbledonu….jen první vyhraje a už jako druzí nejste nic, tj.jste prohráli. Jooo a jak je nastavená taková Sportka? Nebo zaměstnání…..kdo tam jak vyhraje a prohraje? 🙂

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.
Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close