Srovnání MLM: Část 1. – Amway vs. Nu Skin

Byl jsem několika lidmi požádán, abych napsal svůj názor na jiné MLM. Rozhodl jsem se tedy na základě těchto žádostí vypracovat nový seriál, ve kterém srovnám konkurenční MLM se společností Amway podle kritérií, která považuji za důležitá z hlediska distributorů. Jako první jsem pro srovnání vybral firmu Nu Skin. Proč právě Nu Skin? Nehledejte v tom žádný skrytý význam, prostě jsem byl o to požádán jedním komentujícím. Zde je tedy srovnání, které jsem provedl na základě dostupných údajů o obou firmách:

PRODUKTIVITA NA DISTRIBUTORA:
V současnosti má Nu Skin 1.335.000 aktivních* distributorů (zdroj: Nu Skin Annual Report 2013) a obrat 3,1767 miliardy USD. Produktivita na distributora je tedy 2380 USD ročně. Amway má obrat 11,8 miliardy USD a >3 miliony distributorů, tj. 3933 USD/distributora při 3 milionech distributorů a 2950 USD/distributora při 3.999.999 distributorech. A do tohoto obratu nejsou započteny partnerské obchody. Produktivita na distributora je tedy u Amway o 24-65% vyšší a to i bez partnerských obchodů, což souvisí mj. s šíří sortimentu. Tedy to, co u Amway zvládnete se 100 distributory, na to u Nu Skin potřebujete něco mezi 124-165 distributory.

SROVNÁNÍ DYNAMIKY RŮSTU:
Nu Skin loni měl 29 let, a za tu dobu otevřel 53 trhů (včetně lukrativní Číny, Japonska, Koreje, Taiwanu a Ruska) a udělal obrat jen 3,1767 miliardy USD.
Amway měla po 29 letech odhadovaný maloobchodní obrat 1,8 miliardy USD, což odpovídá velkoobchodnímu obratu 1,363 miliardy USD, ale v tehdejších cenách (!); po započtení inflace to dělá 2,54 miliardy USD v roce 2013**). Mohlo by se tedy zdát, že Nu Skin je na tom po 29 letech o něco lépe než byla po stejné době Amway, tedy že roste rychleji. Jenže si musíme uvědomit, že Amway na dosažení tohoto výsledku potřebovala jen 21 otevřených trhů a to bez Číny, Koreje a Ruska – tedy z hlediska přímého prodeje jedny z nejlukrativnějších! Jen Čína přitom dnes dělá 43% obratu Nu Skin a další asijské země to doplňují na 82%. Celá Amerika dělá jen 12% a zbylých pouhých 6% představuje Evropa, Střední východ a Afrika. Tedy celá Amerika (vč. Jižní Ameriky) dělá po 29 letech jen 370 milionů USD. To mi nepřijde jako moc. Pro srovnání, Amway po 29 letech v USA, dosahovala odhadovaného maloobchodního obratu 797 milionů USD, tedy odhadem asi 600 milionů USD ve velkoobchodních cenách a to před započtením inflace.
Srovnání pro daný trh je samozřejmě nutno provádět vždy v místních měnách a se zohledněním inflace:
Tak např. loni to bylo 20 let, co Nu Skin vstoupil na japonský trh (jeden z jejich klíčových trhů), a prodeje tam činily 402,58 milionů USD (42 miliard yenů). Amway po 20 letech v Japonsku (r. 1999) měla obrat 143,8 miliardy yenů (po započtení inflace je to 147,95 miliardy yenů) a to bylo v období asijské finanční krize. Tedy za stejnou dobu zvládla Amway v Japonsku dosáhnout 3,5x většího obratu.
V Jižní Koreji je Nu Skin 17 let a loni dosáhla obratu 560,7 miliardy wonů, Amway po 17 letech (v roce 2008) na tomto trhu dělala 630,4 miliardy wonů (v dnešních cenách 724,43 miliardy wonů po započtení inflace). Tedy za stejnou dobu reálně o 29% větší obrat.
Čína je v tomto ohledu ještě jinde. Amway je sice v Číně od roku 1995, ale vzhledem k zákazu přímého prodeje v letech 1998-2005 se dá říci, že všechny firmy měly “srovnané” startovní pozice. Nu Skin však dělá v současnosti v Číně obrat asi 6 miliard yuanů, Amway v Číně má obrat 29,3 miliardy, tedy reálně 5x větší.

PŘIMĚŘENOST MARŽE:
Rozhodně také není od věci srovnat si obraty a tzv. “cost of sales”, tedy náklady na prodané zboží, které v roce 2013 u Nu Skin činily pouhých 15,9% z obratu. Z údajů v Annual Reportu 2013 vyplývá, že Nu Skin má hrubou marži 84,1%. Mně osobně to přijde docela dost, když uvážím, že Amway se např. v ČR drží marže okolo 60% (náklady na prodané zboží jsou 40%, tedy 2,5x více než u Nu Skin). Tím se dostáváme k tomu, o čem pojednával 1. díl seriálu s názvem Jako Amway, ale lepší? S námi vyděláte víc! – zda cena, za kterou jsou Nu Skin výrobky prodávány, odpovídá kvalitě.

PŘIMĚŘENOST BONUSŮ:
Bonusy, které Nu Skin vyplácí na odměnách, jsou podle mého názoru nepřiměřené. Z Annual Reportu vyplývá, že v roce 2013 vyplatil Nu Skin 46,5% z obratu na bonusech. A jsme opět u článku, který cituji v předchozím odstavci – kde se tak vysoké odměny berou? Myslím, že odpověď dává předchozí odstavec i odstavec o výzkumu a vývoji (viz dále). Amway vyplácí na bonusech okolo 33%, což je tak akorát, aby byly její výrobky cenově konkurenceschopné. Není bez zajímavosti, že například v Jižní Koreji je maximální výše bonusů vyplácených MLM firmami omezena zákonem na 35%.

SROVNÁNÍ ŠÍŘE SORTIMENTU:
V Amway jsou zastoupeny všechny nejvíce obchodované komodity v MLM, u firmy Nu Skin je sortiment značně omezen, čímž je omezen potenciál.
Amway navíc spolupracuje s partnerskými obchody, které umožňují např. v ČR získávat body i za telefonování či energie.
Dle mého názoru je tedy podstatně jednodušší dělat body u Amway a je zde také větší potenciál nabídnout příležitost ostatním.

(NE)ZÁVISLOST NA EXTERNÍCH DODAVATELÍCH:
Suroviny pro potravinové doplňky Nu Skinu dodávají externí dodavatelé. Nepěstují si rostliny na vlastních farmách (srovnejte s Nutrilite).
Z 2013 Annual Report cituji:

The loss of suppliers or shortages in ingredients could harm our business.
We acquire ingredients and products from third-party suppliers and manufacturers. A loss of any of these suppliers and any difficulties in finding or transitioning to alternative suppliers could harm our business. In addition, we obtain some of our products, including our ageLOC Galvanic Spa systems and Tru Face Essence products from sole suppliers that own or control the product formulations, ingredients, or other intellectual property rights associated with such products.

Jinými slovy jsou závislí na dodávkách od externích firem, které mohou ze dne na den změnit majitele, podmínky spolupráce… Některé produkty (jejich složení) ani nemají ve vlastnictví.

VÝZKUM A VÝVOJ:
V databázi amerického patentového úřadu je k dnešnímu datu u Nu Skin uvedeno jen 9 patentů. Pro srovnání, Amway (vč. Nutrilite, Access Business Group, Alticor) jich má jen v USA celkem 674 (celosvětově toto číslo přesahuje 1000). Překvapilo mě, že investice do výzkumu a vývoje činily v roce 2013 u Nu Skin 18 milionů USD, tedy jen asi 0,57% z celkových tržeb. Z materiálu, který mám k dispozici, vyplývá, že u Amway se investice do výzkumu a vývoje pohybují někde okolo 10%.

VEŘEJNĚ OBCHODOVANÁ VS. SOUKROMÁ SPOLEČNOST:
Nu Skin je veřejně obchodovaná společnost – to znamená, že pokud se změní zájmy akcionářů (nebo se změní akcionáři), může dojít ke změnám v odměňovacím systému, což už se také u jiných firem v minulosti stalo. Kromě toho existuje u veřejně obchodovaných firem riziko napadení short sellery, o kterém píšu v článku Proč Amway není akciová společnost? Nebylo by to bylo lepší?
Amway je soukromá společnost, jejíž majitelé už prokázali, že jim nejde jen o to, “nahrabat si” a zmizet, takže u Amway má distributor jistotu, že nepřijde o léta práce, kterou do budování svého podnikání investuje. A riziko napadení short sellery zde neexistuje.

RADA DISTRIBUTORŮ:
Existuje u Nu Skin rada distributorů bez jejíhož souhlasu firma nemůže provádět změny v marketingovém plánu/odměňovacím systému? U Amway existuje. U Nu Skin jsem nic takového nenašel.

MARKETINGOVÝ PLÁN:
A nakonec mám výhrady k samotnému marketingovému plánu – cituji materiál Nu Skin:

V případě, že účet, který byl kdysi vedoucím, projde kvalifikací a stane se vedoucím během šesti měsíců od degradace na úroveň distributora, tento vedoucí znovu získá svou původní odloučenou organizaci. I když účet může procházet kvalifikací kolikrát chce, možnost znovuzískání původní odloučené organizace je k dispozici pouze během prvních šesti měsíců od doby degradace na distributora.

To jinými slovy znamená, že u Nu Skin existuje možnost, že přijdu o distributora, kterého jsem přivedl, pokud bude rychlejší než já. Každý, kdo někdy dělal MLM, ví, že takových případů, kdy downline je rychlejší než upline, jsou spousty. V Amway ale o takového downlina nepřicházíte, i když je úspěšnější nebo rychlejší než Vy – pořád je součástí Vaší organizace.

Také se mi nelíbí bonusy podmíněné povinnými odběry – cituji brožuru Nu Skin:

Provize a bonusy za prodej se vyplácejí jen aktivním distributorům. Abyste se kvalifikovali na získání měsíčního bonusu od společnosti, musí vaše měsíční osobní bodová hodnota (PSV) představovat minimálně 100 bodů. Kromě toho musí být distributoři v jejich LOI (Letter of Intent) měsíci a vyšší tituly zapsáni do prémiové automatické objednávky (ADR) s minimálně 50 PSV po slevě k udržení měsíčních požadavků daných Kompenzačním plánem prodeje a vydělat si bonusy. Abyste získali jakékoliv bonusy nebo provize, vyžaduje se maloobchodní prodej nejméně pěti osobám měsíčně.

V Amway jsou nákupy dobrovolné a nárok na bonus z marketingového plánu máte i když v daném měsíci budete mít 0 bodů osobně, protože jste třeba právě v nemocnici a nemůžete nakupovat. I přesto má Amway větší obraty na jednoho distributora.

Samozřejmě je také zajímavé se podívat na to, u koho končí peníze, které má firma vyčleněné na odměny a distributoři se na ně nekvalifikují, protože nesplní podmínku osobního obratu. V Amway se nic takového neděje, protože odměnu dostane ten distributor, který se o ni zasloužil, bez ohledu na to, kolik osobních bodů v daném měsíci má (Amway si nic neponechává). Jak je to u Nu Skinu, nevím a nechci v tomto bodě spekulovat. Jen dávám námět na zamyšlení.

Úplně stranou jsem záměrně nechal jednu z nejdůležitějších věcí a tou je podpůrný systém, který je organizován úspěšnými distributory, a který má Amway, co jsem zatím měl možnost vysledovat, nejpropracovanější.

A proto si myslím, že je lepší dělat Amway. 🙂

* aktivní distributor u Nu Skin = distributor, který během uplynulých 3 měsíců nakoupil zboží
** http://fxtop.com/en/inflation-calculator.php

ČTĚTE TAKÉ:

Rating: 9.71/10. From 31 votes.
Please wait...

48 Komentářů k "Srovnání MLM: Část 1. – Amway vs. Nu Skin"

 1. Avatar for Ferda Mravenec Ferda Mravenec | 29.8.2014 z 16:56 | Odpovědět

  Tohle jsem o Nuskinu našel na internetu: 🙂
  http://www.stream.cz/peklonataliri/812937-zazracny-dzus

 2. @Ferda Mravenec
  No nekup to za ty prachy 😀 😀 😀 Asi pod pojmem „doplněk stravy“ rozumějí něco jiného než my 😉 😉 Co tím myslí se asi jen tak nedozvíme… G3 džus už ze stránek zmizel (nebo sem ho přehlídl), maj tam ale jinej “UFO“ džus za cca 2200,-/2x 750ml nad jehož složením žasnu:

  Voda, koncentrát z mrkvové šťávy (5%), koncentrát ze šťávy z bílých hroznů (5%), šťáva z bobulí rakytníku řešetlákového, koncentrát z jablečné šťávy, koncentrát z hruškové šťávy (4%), koncentrát ze šťávy z bobulí aceroly, rajčatová šťáva, koncentrát ze šťávy z melounu, olivový olej, koncentrát ze šťávy z červených hroznů, koncentrát ze šťávy kustovnice čínské (1%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, mangové pyré, přírodní aroma, antioxidant: kyselina askorbová, zahušťovadla: (pektiny, xantanová guma), konzervant: benzoát
  sodný

  Samej koncentrát, jak levnej džus z Tesca… , takže hodně vody (dle % u jednotlivých šťáviček odhaduji +/- 70%), přidáme „mangové pyré“ (mangová přesnídávka, kupujeme za 11,90 ), abychom měli pocit „hutnosti“ při pití a zahustíme Pektinem (tím se myslím zahušťují marmelády), aby to nebylo řídké… Dáme tomu pěknej obal a pustíme do světa za 2200,- , super byznys… Nevím kdo byl 1., ale Monavie, Xango, Limu, Kyani a dalších XY firem dělá něco podobného, jen šťávičky jsou po každý jiné, ale vždy zaručeně ty nejvíc cool…

  Před cca 2-mi lety mi sousedka vyprávěla o blahodárných účincích „Zeleného ječmene“ a co všechno to obsahuje… Tak jsem si udělal malé srovnání s Daily (snad sem se nikde nesekl 😉 )… : http://uloz.to/xjXddcny/srovnani-jecmen-vs-daily-jpg

  Podobné a mnohdy i lepší parametry získáme u obilných klíčků (např. cca 10x vyšší obsah Chromu 😀 , který ale najdeme i v celozrnném pečivu), buď za 30,- až 100,- za 10 dkg v obchodě. Nebo máme-li poblíž nějakou “mlýnici”, tak třeba za 7,50,- / kilo 😀 😀 😀
  viz video 😉

  http://www.stream.cz/nejnovejsi/jidlo-s-r-o/10002628-pecivo-4-legenda-o-celozrnnosti

 3. Ten džus je fakt síla 🙁
  Ale ať jsem objektivní, prakticky nic o Nu-skin nevím. Třeba je to opravdu takový skvělý výrobek a jen je na netu někým pomlouvám. Nám se to taky děje, když pořád nějaký jantar tvrdí, že máme drahé špagety a ponožky a jak můžou být koncentrované, že? Ačkoliv si myslím, že výše zmiňovaná fakta jsou dost jasná a pro Nu-skin moc nelichotivá.
  Ale fascinuje mě vždycky, jak mají jiné firmy tu nutkavou potřebu se s námi srovnávat a hlavně tvrdit jako jsou lepší, rychlejší a jak Amway brzy spadne a oni vyletí. To mě opravdu pobaví. To je asi jako kdyby výrobce Velorexu vyhrožoval koncernu Wolkvagen, ať se bojí, že ho brzy doženou, protože oni mají daleko lepší levnější lidové vozítko :-)) Jako ano…i Velorex ( myslím tím Hadraplán, kterým jezdil Abrhám ve filmu Vrchní prchni ) má na trhu místo, to bezesporu, ale rozhodně to není místo na trhu většinové. Co je k tomu vůbec vede srovnávat se? Ještě nikdy jsem nezažil, že by WV tvrdila, že jsou stejný jako Mercedes, ale lepší.

 4. Podle mého názoru je tvrzení, že jsou lepší než Amway, dáno pouze tím, že nedokážou dostatečně dobře propagovat své vlastní produkty a svůj byznys, tak jedinou možností pro distributory, jak zaujmout nové lidi, je tvrdit, že jsou lepší, především protože jsou novější. Asi to mají od Barneyho Stinsona. 🙂 Ten však mluvil o holkách, ne o byznysu. 🙂

 5. Skvělé porovnání. Nevím kdo by po této argumentaci byl schopný říct, je to lepší než Amway.

 6. Ahoj admine, moc díky za supr články! 😉 Chtěl jsem Tě poprosit, zda-li by bylo možné zde umístit “srovnání” či nějaké info o LR. Často se s námi srovnávají a přiznám se, nepodařilo se mi o této grupce nicmoc zjistit.. Moc díky, vážím si toho. 🙂

 7. @Paloma
  To by mi teď taky bodlo.

 8. @Paloma
  Taky se přimlouvám 🙂

 9. Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 4.11.2014 z 22:10 | Odpovědět

  @Paloma , @JIRKA C. , @Soptik21

  Dobrá. Mimochodem, zjistil jsem, že někteří distributoři LR se rádi srovnávají s jinými MLM, tak nebude od věci si rozebrat i to, jak si vedou ve srovnání s Amway. 😀 Ujednáno, téma dalšího článku bude:
  Srovnání MLM: Část 2. – Amway vs. LR

  • Stále čekám 🙂

   • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 22.7.2016 z 19:38 | Odpovědět

    Ano, toto téma tu mám pořád jako rest. Článek je sepsaný od listopadu 2014, ale zatím jsem ho nepublikoval, protože jsem si chtěl ještě několik informací o LR ověřit a dotitulkovat jedno video. A pak přišlo tolik dalších věcí, že jsem to neustále odkládal. Až dodělám titulky, tak tu hrubou verzi článku opublikuji s tím, že pokud distributoři LR prokáží, že informace, které se ke mně dostaly, nejsou přesné a úplné, článek případně ještě upravím.

 10. Super, díky, už se těším 😉

 11. Bych byl spíš pro Amway vs Lyoness. Rádi distibutoři z Lyoness tvrdej, že si vzali to dobrý z plánu Amway a vylepšili ho. Pochybuji že maj radu distributorů, že maj dovolený od firmy placený atd. Se nejčastěji setkávam právě s Lyoness než jinejma MLM.

 12. @D.
  😀 😀 tak jediný co dobrýho si vzali z Amway, je jedině tak myšlenka bysnysu se spotřebními komoditami a i to mi přijde že ne zcela pochopili 😀 :-D.

  protože budování bysnysu podle jejich “marketingového plánu” může snad jen člověk který nevidí, nebo nechápe svobodné podnikání.

 13. Avatar for Marek Suchomel Marek Suchomel | 5.1.2015 z 13:07 | Odpovědět

  To srovnání Amway vs.LR mě taky hodně zajímá. Měl jsem pár schůzek s lidmi z LR a jediné co dělali je, že mi dávali najevo rychlejší růst v LR a že Amway je profláknutá a každý už to dělá nebo kupuje apod… Jen pro představu, před Vánoci jsem měl schůzku s několika novými prospekty, 2 z nich byli finanční poradci, a o Amway slyšeli poprvé…

 14. Avatar for Robert Seidl Robert Seidl | 28.2.2015 z 6:26 | Odpovědět

  Vážení, uvedu realitu do této diskuze. V první řadě respektuji společnost AMWAY už jenom kvůli tomu, jak jak dlouho a jak svůj byznys dělá. Klobouk dolů. Na druhou stranu za společností NUSKIN je 30 let výzkumu v oblasti stárnutí, prokazatelné výsledky a klinické studie těchto výzkumů. To znamená, že to, co odlišuje významně tuto společnost od ostatních není kvantita výrobků a kvantita patentovaných technologií, ale jejich osvědčená K V A L I T A… Zjistěte si prosím klinické studie a konečné výsledky v praxi přelomové a patentované technologie AGELOC, na kteoru má díky svému výzkumu svých vědců NUSKIN monopol a pak se prosím pouštějte do podobných debat. Ostatně, že je tato cesta pro NUSKIN správný směr, dokazuje každý rok zvyšování obratu a v letošním roce zvolení vysokého představitele NUSKINU předsedou celosvětové organizace přímého obchodu… Mějte se hezky a přeji pěkný den.

 15. Avatar for Robert Seidl Robert Seidl | 28.2.2015 z 6:34 | Odpovědět

  Jo a ještě bych dodal, že se tento 30tiletý vědecký výzkum zásadně dotýká každého člověka. Záleží na svobodném rozhodnutí každé osoby, jak chce se svojí fyzickou schránkou fungovat. Takže pokud chcete Vy i Vaše rodiny fungovat a cítit se dobře již nyní, ale i v budoucnosti, když budete už díky AMWAY na předčasné penzi 🙂 🙂 :), můžete mne kontaktovat, abych Vám tyto informace předal.

 16. @Robert Seidl
  Tak jsem si dal tu práci a začal na základě tvého doporučení zjišťovat, co je na této patentované technologii převratného. Po zadání AN/(Nu Skin) do vyhledávání v databázi amerického patentového úřadu vyjelo celkem 9 patentů:
  7564990 Imaging system and method for physical feature analysis
  7558619 Raman instrument for measuring weak signals in the presence of strong background fluorescence
  7365839 Process and compositions for synthetic calibration of bio-photonic scanners
  6403210 Method for manufacturing a composite material
  5939457 Method for reducing skin wrinkles and regulating skin atrophy
  5925615 Awapuhi (Zingiber zerumbet) -containing hair cleansing and conditioning compositions
  5707678 Method for microfiltration of milk or colostral whey
  5670196 Method for microfiltration of milk or colostral whey
  5128139 Composition containing liposome-entrapped grapefruit seed extract and method for making

  Z toho patent 6403210 z roku 2002 nebyl původně firmy Nu Skin (jako Assignee je uveden Nederlandse, Organisatie Voor Toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek Tno (NL)). Nu Skin se stal jeho vlastníkem až v roce 2003 a patent v roce 2010 vypršel, protože nebyl zaplacen udržovací poplatek, což dává najevo, jak moc byl asi přelomový.

  U patentu z roku 1996, tj. US 5707678 je jako Assignee uvedena firma GalaGen Inc. (Arden Hills, MN) a firma Nu Skin se stala jejho majitelem až v roce 2003. Čili se nejedná o původní výzkum Nu Skin.

  Patent 5670196 byl nejdříve ve vlastnictví společnosti GalaGen, potom Nu Skin a teď je zpět ve vlastnictví GalaGen.

  Čili podtrženo a sečteno, za 30 let celkem 9 patentů, a u 6 z nich byl Nu Skin od počátku. Když to srovnám se stovkami US patentů od Amway, Access Business Group, Nutrilite a Alticor…

  Výsledky klinických studií se rád dozvím, klidně sem pošli odkazy, protože je evidentní, že je máš k dispozici. 🙂

  Hledání v Pubmed databázi poskytuje 8 výsledků na dotaz “nu skin” provo, nejstarší z nich je ale z roku 2009, čili by mě zajímalo, odkud máš informace, že výzkum firmy Nu Skin probíhal v posledních 30 letech.

  Předpokládám, že ona zázračná patentovaná technologie AGELOC se skrývá za patentem 5939457, tedy Method for reducing skin wrinkles and regulating skin atrophy, která je postavena na (a) topické aplikaci produktu obsahujícího 7% hydroxykyselin o pH 3-4, který způsobuje zvýšenou exfoliaci kůže, (b) topické aplikaci produktu, který hydroxykyseliny neobsahuje, (c) opakování kroku (a) a (b) nejméně 2x denně po dobu 4 týdnů a (d) opakování kroku (b) nejméně 2x denně po dobu dalších 4 týdnů. Použití alfa hydroxykyselin v kosmetice je naprosto běžné, Amway je má ve svých produktech taky. Na celém patentu nevidím nic tak převratného a taky tam není ani slovo o účinnosti, výsledcích klinické studie, která by ukázala, v čem je tato metoda lepší než použití jiné kosmetiky.

  Zbylé patenty se týkají věcí jako je např. měření určitých typů látek pomocí Ramanovy spektroskopie (běžná analytická metoda) a kalibrace přístroje.
  Dále se jeden patent týká složení šamponu, jeden liposomů s bioaktivními látkami, což je opět technologie, kterou Amway ve své kosmetice ARTISTRY používá také, takže mi opět chybí to, v čem je tedy podle tebe Nu Skin lepší.

  Píšeš, že:

  Ostatně, že je tato cesta pro NUSKIN správný směr, dokazuje každý rok zvyšování obratu

  No, tím bych se moc neoháněl, protože v Americe se loni prodeje propadly o 11% ze 370 milionů USD (2013) na 329 milionů USD (2014), v Jižní Asii to bylo o 13,5%.
  V Číně byl propad z 6,4 miliardy yuanů na 4,4 miliardy yuanů (propad o 31%).

  Je správné podotknout, že propad v Číně byl zčásti způsoben tím, že počátkem roku byl Nu Skin nucen zastavit svou činnost a dostal pokutu $540,000 mj. za cituji “making claims about various products without sufficient support”, čímž jsou mimochodem Nu Skin distributoři známí i v Čechách. Ale co propady v ostatních oblastech?

  Celkové prodeje Nu Skin šly dolů ze 3,18 miliardy USD na 2,57 milliary USD, což je 19% pokles a to rozhodně nevysvětlíš silným dolarem.
  Přitom jen v posledním čtvrtletí Čína šla dolů o 56% (a to už bylo dávno po znovuobnovení činnosti), Severní Asie o 35%, Amerika také o 35%, Jižní Asie o 13% a Evropa o 33%. Úspěch si představuji jinak a zvyšování obratu každý rok taky. 😉

  Takže chci ještě jednou poprosit o zaslání odkazů na ty klinické studie, které si s chutí prostuduju a třeba si je pak srovnáme s klinickými studiemi od Amway.

 17. Děkuji panu Me za reakci, při které jsem vyprskl smíchy a pocintal si notebook. 🙂

 18. Ale tohle je jasný důkaz toho, jak se v některých MLM šíří dezinformace. Za každou cenu mít nejlepší produkty, nejgeniálnějšív výzkum apod. Dokud nenarazí na p. Me, tak jim to možná prochází. Jsem zvědav na odpověď p. Seidla.

 19. Avatar for Robert Seidl Robert Seidl | 1.3.2015 z 11:37 | Odpovědět

  I já jsem vyprskl smíchy nad reakcemi zde na tomto fóru. 😀 😀 😀 Je zajímavé a inspirativní, že si někdo dal tu práci k porovnání obou firem… To znamená, že někde někoho něco trápí a diví se, jak je to jenom možné, že vzhledem k množství stovek patentů, obratu společnosti AMWAY, který je 5x vyšší než u NUSKINu, nezáleží na kvantitě, ale na kvalitě. 😀 😀 😀 Třeba na internetu se způsobu shlédnutí bannerových reklam uživateli internetu říká BANNEROVÁ SLEPOTA. Zde na tomto fóru je to s touto “SLEPOTOU” obdobné s Vámi “odborníky” 😀 😀 :D. Co se týká klinických studií, neznám jméno “odborníka” pod značkou Me, který se ani neumí představit celým jménem, ale není problém na tyto studie odkázat. Kolegové, cítím z Vašich příspěvků něco jako údiv, jak je to jen vůbec možné, že má někdo kvalitní(ne-li lepší produkty) než AMWAY. Nakonec ale ZNOVU opakuji, že společnost AMWAY velmi uznávám, protože je za ní spousty práce a výsledků. To samé se týká společnosti NUSKIN, protože u obou firem, jde o ten nejprůhlednější způsob prodeje. Takže nechci, aby tato debata byla pod naší společnou lidskou úroveň.

 20. Musím říct, že jsem se fakt těšil na komentář od Me a on opět nezklamal. 🙂 Dokonalé! Jedno upřesnění pro Roberta, píšeš: “v letošním roce zvolení vysokého představitele NUSKINU předsedou celosvětové organizace přímého obchodu” Jak píše admin. v článku z 14.11. 2014 byl předsedou Světové federace přímého prodeje WFDSA zvolen Doug DeVos z Amway. V rámci objektivity dodávám, že vysoký představitel NuSkin, pravděpodobně si myslel Truman Hunt patří mezi 24 členů, kteří stojí ve vedení, předsedou je ale již zmíněný Doug DeVos.

  Nevím co bylo myšleno tím, že kvantita ovlivňuje kvalitu? Amway si může dovolit kvantitu a zároveň držet prvotřídní kvalitu. Pro Amway pracuje více jak 900 vědců v 75 laboratořích a mají více jak 1100 patentů. Amway je díky vysoké kvalitě schopna poskytovat i 100% záruku spokojenosti a to 90dní.

  Důvěryhodnost určitě dodá i to, že Amway se v roce 2013 umístila na 1. místě v intenzitě výzkumu ( tím jsou myšleny vědecky nadprůměrné patenty)

 21. @Robert Seidl
  Takže teď, když ses tak hezky rozpovídal a rozebral jsi nás tu z psychologického hlediska, ještě prosím o ty odkazy, na které není problém se odkázat. 😀
  Je hezké, že společnost Amway uznáváš. To ti schvaluju, takových je nás tu víc. 🙂
  Tak teď nám ještě pošli ty odkazy na klinické studie, ať se můžeme přesvědčit o tom, že Nu Skin si to uznání zaslouží také. 🙂
  Jinak, Nu Skin tady opravdu nikoho netrápí. To opravdu ne. To je to poslední, co tu někoho trápí. 😀 Ale když někdo řekne: “máme kvalitní produkty”, měl by být schopen si své tvrzení obhájit. Zatím jsme se, s prominutím, nedozvěděli nic konkrétního.
  A aby ses necítil ukřivděný, stejný přístup jsem měl ze začátku k výrobkům Amway. Až když jsem se přesvědčil o jejich kvalitě, začal jsem budovat business. A k přesvědčení mi nestačilo, že mi to někdo řekl. Rozumíme si?

 22. Avatar for Robert Seidl Robert Seidl | 1.3.2015 z 23:04 | Odpovědět

  Díky GG za info. 😉 Pouze jsem chtěl poukázat na poměr patentů a ročního obratu obou firem…cccccc 😉

 23. @Robert Seidl
  Tohle ale přece nemyslíš vážně. To ti nedochází, že když Amway má třeba na jednom výrobku několik patentovaných technologií a Nu Skin jeden, tak že není přímá úměra mezi počtem patentů a obratem?

  Počet patentů jsem tu uvedl z toho důvodu, že ty jsi ohledně Nu Skin tvrdil něco o 30 letech výzkumu a ani patenty, ani počet publikací nic takového nenaznačují. S obratem tohle číslo ale fakt nijak nesouvisí a také vůbec nesouvisí s kvalitou patentů – souvisí spíše s něčím jiným, a to jsou vynaložené náklady na výzkum a vývoj. A ty má, jak z článku vyplývá, Nu Skin mizivé.

  Takže se můžeš vyjádřit třeba k tomuhle: “Překvapilo mě, že investice do výzkumu a vývoje činily v roce 2013 u Nu Skin 18 milionů USD, tedy jen asi 0,57% z celkových tržeb. Z materiálu, který mám k dispozici, vyplývá, že u Amway se investice do výzkumu a vývoje pohybují někde okolo 10%.” 🙂

  Když chceš srovnávat obraty, tak si přečti SROVNÁNÍ DYNAMIKY RŮSTU v článku a můžeš se vyjádřit k němu.

  Nebo se vyjádři k přiměřenosti marže. 🙂

  Témat ke srovnávání máš v článku dost, stačí si vybrat a směle do diskuze. A prosím nemíchat hrušky s jablkama. 😀 😀 😀

  • Dobrý den, rád bych řekl něco pro všechny strany diskutujících. MLM je skvělý systém svobodného podnikání a není na světě lepší. Žel tento systém je velmi zneužíván. Existují tedy dobré společnosti MLM (není jenom jedna) a špatné. Těm špatným je potřeba se vyhnout. U těch dobrých jsou různě nastavené kompenzační systémy a je na mne, abych si vybral systém a společnost, která mi vyhovuje. K tomu je velmi dobré takové porovnání systémů, jak to udělal Admin.
   Mrzí mne jenom, že mnoho distributorů (ve všech dobrých společnostech) označují jiné dobré společnosti jako špatné, házejí na ně špínu a v touze to dokázat vyvyšují svoji společnost až do nebe nepravdivými nebo zkreslenými údaji. Chci všem distributorům říci toto:
   Vaše konkurence není jiná společnost MLM, ale špatně placená místa v zaměstnání, šikana a buzerace, nedostatek ocenění, farmaceutické společnosti, penzijní fondy, finanční poradci, atd. Lidé z dobrých MLM společností by si měli vzájemně fandit a ne se hanět. Kdo haní jakoukoli dobrou společnost MLM, haní celé odvětví a tedy v konečném důsledku i tu svoji. Vždy se to obrátí proti vám.
   Já jsem si vyzkoušel podnikání s NuSkin a její kompenzační plán se mi nelíbí, tak jsem skončil. Její produkt LifePak mi však vrátil zdraví. A pomohl celé řadě epileptiků zbavit se epilepsie. Ze společnosti Amway zase používáme prostředky na úklid a mytí nádobí. A ze společnosti FLP zase používáme Aloe, šampony a sprchové gely. Kdybych měl postoj těch, co haní druhé společnosti, tak bych nic z toho nepoužíval. Manželka je bývalá profesionální kosmetička a nikdy nebude používat kosmetiku od Amway, protože ji nevyhovuje a používá jinou, mnohem kvalitnější kosmetiku. MLM miluji a pracuji v něm, ale nikdy nebudu hanět dobré produkty jiné společnosti. Já lidem říkám: Ta druhá společnost? Ano, to je dobrá společnost. Klidně používejte její produkty, protože u nás v nabídce nejsou. Musíte jenom pamatovat, kde máte svůj byznys a tomu se věnovat.
   Až začnete vidět možnost synergie mezi dobrými společnostmi MLM, tak teprve potom se dočkáte toho největšího úspěchu a expanze.

   • Tomáš napsal:

    Já jsem si vyzkoušel podnikání s NuSkin a její kompenzační plán se mi nelíbí, tak jsem skončil. Její produkt LifePak mi však vrátil zdraví. A pomohl celé řadě epileptiků zbavit se epilepsie.

    To je přesně to, o čem jsem psal ve svém komentáři. Výrobky NuSkin nejsou léčiva! Na to, abys mohl tvrdit, že ti jejich výrobek vrátil zdraví nebo že pomohl řadě epileptiků zbavit se epilepsie, bys musel mít dvojitě slepou klinickou studii, která by prokázala, že se nejednalo o efekt placeba a nebo o nějakou jinou souhru okolností. To ale Nu Skin nemá!!! Přesto jeho distributoři v potenciálních uživatelích vyvolávají dojem, že to může léčit, a zahrávají si s jeho zdravím. A přesně za to dostal Nu Skin v Číně tu pokutu 540.000 USD.

    • ja osobne som epileptik 😀 a epilepsia nie je vyliečiteľná choroba. Dá sa s ňou ale úplne v pohode fungovať (ak nemáte záchvaty 4-5x denne, ale raz za pár mesiacov / rokov), čiže aby tu bol názor aj človeka s touto chorobou – neexistuje ešte liek na epilepsiu a pochybujem, že práve Nuskin by bol tá revolučná firma, ktorá by zázračne vyliečila chorobu, ktorú ešte nik nedokázal doteraz vyliečiť 😀

     • … A na epilepsii nejsou vůbec žádný léky??? Jeden rodinný příslušník měl jeden záchvat, vím že bral nějaký léky a už více než 20 let nic neměl…

 24. @Robert Seidl
  🙂
  já ti nevím celou dobu ti fandím protože se mi líbil tvůj styl a zapálení pro věc. I ty patenty byly v rámci možnosti dobře vypsané.
  ale tuhle volovinu co jsi napsal tě to tě nestaví do dobrého světla.
  Volně přeloženo jsi napsal “po 30 letech mame málo technologii nebo nahovno, ale i s tím dokážeme dělat obrat 2,5 mld $ Kdybychom měli co máte vy byly bychom stejně dobří nebo lepší”
  a to máš naprostou pravdu 😀

 25. A odkazy opět nikde. Ach jo.

 26. @Robert Seidl
  Víš, Roberte, nám tady nejde o shazování Nu Skinu ani jiné firmy. Nám jde o pověst MLM jako takového. A takovéto plané řeči, které jsi nám tu uvedl, tu pověst špiní. Přesně z těchto důvodů je spousta lidí na MLM alergická. Spousta žvanění o tom, že mají skvělé produkty, nikdo nemá lepší apod., ale skutečnost je jiná. Je-li vaším argumentem pro získání zákazníka pouze vychvalování produktů a výzkumů bez toho, že byste měli nějaký hmatatelný důkaz o tom, co říkáte, tak je mi líto, ale nemohu pak vaše výrobky ani firmu považovat za seriózní. Sázet na to, že se lidé posadí na zadek, protože máte patent a nějaký výzkum, a spoléhat, že lidé tomu budou věřit a nebudou si vyhledávat informace, je velmi krátkozraké. Proto, máš-li k dispozici ty odkazy a nějaký důkaz, který by podpořil Tvá slova, sem s ním. Jinak snad radši ani nepiš, protože své firmě děláš medvědí službu.

 27. @Me
  dobře si tu honíte ego, pánové…. trapné. Přestaňte srovnávat a ještě útočit, když jste si tak jistí firmou Amway. Nikdo vám to nebere. Chováte se jak fanatici. Blablabla….

 28. @Andy
  Tak my taky nikomu jinému nebereme co dělá.

  Jen tu shrnujeme fakta. Protože co si budeme nalhavat o firmu amway respektive distributory se neustále někdo otírá.
  Zde je jen porovnání, fakta a vysvětlení otázek. 😉

 29. Avatar for Marek Suchomel Marek Suchomel | 7.5.2015 z 13:46 | Odpovědět

  @Andy
  Fanaticky na mě působí člověk, který má neustálou potřebu se druhým vysmívat a kritizovat. Jakoby takový člověk byl hnán dopředu nějakou kritiky vytvořenou organizací, která má za cíl zesměšňovat, pomlouvat a odsuzovat všechno co funguje a všechny, co mají úspěch. Jakoby si tím na úspěšných firmách a lidech honili své ego… a neustále opakovali dookola to své Blablabla….

 30. Avatar for Šárka Toulová Šárka Toulová | 12.7.2015 z 13:16 | Odpovědět

  Ahoj milí přispěvatelé, zhruba jsem proběhla Vaše diskuze. V každém případě je důležité , že Vás to zajímá a že vyhodnocujete. Dalším faktem je , konkurence je mistr pokroku a kdyby nebylo Nuskinu usnul by Amway na vavřínech a obráceně. Jak můžete vysvětlit, že dvě ! kadeřnictví vedle sebe mohou prosperovat ” ???? Mám zkušenosti s produkty obou firem s Amway prostredky na uklid a s NUSKIN,kosmetika a výživa 100% uživatel 2 roky na vlastní kůži a cítím se skvěle.Tak to je pro mě hodně asi nejdůležitější. Ohledně kompenzačních plánů bych spíš než abych se hádala, kdo je lepší pozorovala, co v jednotlivých systémech je funkčnější než v těch druhých. Evidentně fungují oba systémy neříkám, že 100%. Využijme toho, co se nám nabízí. Milujme konkurenci, nedá nám usnout na vavřínech. P.S. Nuskin prostředky na úklid jako Amway neprodává, tam se o konkurenci nejedná 🙂 Selka z Prahy

 31. Avatar for Šárka Toulová Šárka Toulová | 12.7.2015 z 13:31 | Odpovědět

  P.S. Ještě poznámka k patentům, pokud je něco patentováno tak je to výlučné a funkční. Proto jakékoliv snižování a rozbor patentů , ať už je vlastní kdokoliv není v pořádku. Vaše Selka

 32. Šárka Toulová :
  P.S. Ještě poznámka k patentům, pokud je něco patentováno tak je to výlučné a funkční. Proto jakékoliv snižování a rozbor patentů , ať už je vlastní kdokoliv není v pořádku. Vaše Selka

  Pokud je někdo úkladně zavražděn, tak je prostě mrtvý, proto jakékoli zjišťování motivu a usvědčování vraha není v pořádku??? 😀 😀 😀

 33. Šárka Toulová :
  P.S. Ještě poznámka k patentům, pokud je něco patentováno tak je to výlučné a funkční. Proto jakékoliv snižování a rozbor patentů , ať už je vlastní kdokoliv není v pořádku. Vaše Selka

  Protože to zjevně měla být narážka na mě, tak budu reagovat.
  Patentovat si samozřejmě můžete spoustu věcí, neznamená to ale, že výrobek vyrobený podle této technologie bude taky nejlepší a nejúčinnější.
  Rozbor patentů jsem tu provedl proto, protože se pan Seidl oháněl kvalitou 30ti letého výzkumu firmy Nu Skin a prohlašoval, že technologie AGELOC je něco přelomového. Patenty ale nic takového neříkají a klinické studie, kterými se pan Seidl oháněl, nám také neposlal. Snad byste nám je mohla poslat Vy.

 34. Pan Robert už nepíše. Asi stále hledá ty odkazy.

 35. Procitam si opet vase uzasne srovnani a musim se zeptat. Pokud Nu Skin ma povinne odbery nad 100 bodu nebo rovno, tak je to jako u LR beauty and health. Tam také musite nakupovat mesicne min za 100 bd a pokud nejedete na nejake vyjezdni skoleni, které je “dobrovolne” pisi zamerne uvozovky tak dokud jej neabsolvujete tak odmeny i kdy mate splneno 100 bodu a vase skupina nebo vy osobe kvalifikovala tak bez tohoto seminare, kde odevzdate prihlasku, odmenu nedostavate a to třeba i pul roku dokud proste nejedete. To je také zajimave 🙂 osobne jsem si to zkusil z hecu, se v LR regnout, tak ze to není jedna pani povidala.

 36. Chtěl bych poprosit, jestli by diskutující jménem Me mohl srovnat zubní pastu od Nu Skinu se zubní pastou Glister od Amway. Dík.

  • Dobře, abych zbytečně nezdržoval, tady je shrnutí mého názoru: zubní pasta Nu Skin je postavená na technologii z 90. let minulého století a i kdyby stála polovinu toho, co stojí, byla by pořád drahá. Navíc bych ji ani náhodou nedoporučil dětem.

   A teď co mě vedlo k tomuto názoru:

   Forma fluoridu: obecně platí, že fluoridový aniont se uvolňuje lépe z látek, kde je iontová vazba, než z látek, kde je kovalentně vázán. Přeloženo do češtiny, u dvou past se stejným teoretickým množstvím fluoridu bude jejich účinnost záviset mj. i na formě fluoridu. Použijete-li fluorid sodný, tak při stejném teoretickém množství fluoridu se bude tento aniont uvolňovat snadněji, než v případě monofluorofosforečnanu sodného. V tomto případě tedy bod pro Glister pastu, protože ta používá fluorid sodný, narozdíl od Nu Skin AP-24, kde je použit monofluorofosforečnan.

   Pro upřesnění je nutno říct, že teoretický obsah fluoridu v pastě je nám na nic, důležitá je jeho dostupnost. Na VŠCHT v laboratořích z analytické chemie byla jedna z úloh Stanovení fluoridů v zubních pastách. U past, které obsahovaly monofluorofosforečnan se muselo použít rozkladu kyselinou, aby se z něj všechen fluor vůbec dostal do roztoku a dal se změřit, jinak byly výsledky nízké. Vzhledem k tomu, že většina lidí si během čištění nevyplachuje ústa kyselinou chlorovodíkovou (což bych ani nedoporučoval), dá se očekávat nižší dostupnost F- a tím pádem i nižší účinnost pasty na bázi monofluorofosforečnanu, než u pasty na bázi fluoridu sodného.

   Obsah fluoridů: zubní pasta Nu Skin obsahuje 1500 ppm fluoridů. Možná je to pokus o zvýšení účinnosti, bohužel ale studie ukazují, že účinnost fluoridů v prevenci proti zubnímu kazu narůstá výrazně jen asi do 1000 ppm a poté se s každými 500 ppm zvyšuje už jen asi o 6%. Naopak, vysoké množství fluoridu může (zvláště u dětí) způsobovat vznik fluorózy (děti rády pasty polykají). Proto je doporučené množství fluoridu v dětské zubní pastě do 500 ppm. Zaráží mě tedy, že Nu Skin klidně doporučuje svou pastu dětem. A to i přes množství varování, které ukazují, že je pro děti nevhodná. Dokonce je tam i zmíněno, že u dětí od 2 do 6 let se máte jít poradit s lékařem. Problém je v tom, že Nu Skin distributoři hlásají jen to, že “je vhodná i pro děti” a pokud si nepřečtete návod…
   Amway se drží hodnoty, která poskytuje maximální účinek při minimálním zatížení organismu. Za mě další bod pro Glister.

   Hlavní prodejní argument Nu Skin je použití patentované kombinace Dimethicone + Poloxamer 338 + Poloxamer 407. Jedná se o starou technologii, která pochází z 90. let minulého století (MICRODENT a ULTRAMULSION od firmy WhiteHill Oral Technologies – odkaz).
   Protože tento patent nepatří firmě Nu Skin, tak samozřejmě nebyla jediná, která ji používala. Např. Johnson & Johnson ji používala také, ale dnes už používá jiné technologie (např. zde). Logická otázka zní: PROČ od ní ostatní upustili a Nu Skin se jí drží? Můj názor je, že tato 20 let stará technologie už je dnes překonaná (existují jiné, klinicky ověřené způsoby, jak se zbavit zubního plaku).

   Zubní pasta Glister od Amway prochází neustálým vývojem a zlepšováním. Poslední verze využívá složky Reminact, která zuby čistí (odstraňuje plak), leští a bělí a napomáhá v remineralizaci zubní skloviny. 2 patenty, které Amway měla na složení svých zubních past, jsou její vlastní a jsou výsledkem jejího vlastního výzkumu, který probíhá ve spolupráci s Indiana University. Existuje 6 studií, které prokazující její účinky:

   • PLAQUE REDUCTION CLINICAL STUDY
   • ENAMEL POLISHING STUDY
   • FLUORIDE UPTAKE STUDY
   • FOOD STAIN REMOVAL STUDY
   • TOBACCO STAIN REMOVAL STUDY
   • FLUORIDE BIOAVAILABILITY STUDY

   Další body pro Glister.

   A na závěr cena. Prodávat za cenu 350 Kč tubu Nu Skin AP-24 zubní pasty o obsahu 110 g je podle mě nehoráznost. Navíc, když ta pasta není ničím výjimečná. Zubní pasta Glister, která nabízí srovnatelné účinky (navíc podložené klinickými studiemi) stojí po přepočtu na stejnou hmotnost téměř 3x méně. Za vysokou cenou Nu Skin pasty vidím jedině snahu o to, aby se firma mohla chlubit tím, že vyplácí víc provizí, než konkurence. Jenže to je asi tak stejné, jako by distributor Amway prodával 200g Glister pastu za 636 Kč a ne za 220 Kč. Koupil byste si ji? 😉

   Za mě další body pro Glister a není co řešit. 😀

   • Moc děkuju za vyčerpávající odpověď. 🙂
    Je to tak, jak jsem si myslel. Já samozřejmě používám Glister a nedám na ni dopustit. Ptal jsem se, protože nedávno mi jeden známý nutil pastu Nu Skin. Když jsem viděl tu cenu, tak jsem myslel, že mu tam chybí desetinná čárka, ale on že ne. Tak jsem si poťukal na čelo a odkázal ho do patřičných míst. Ale protože nejsem chemik, tak jsem mu nedokázal oponovat ničím jiným, než cenou. Jdu mu poslat odkaz na tvůj koment, ať vystřízliví. 😀

   • Opět špičkové porovnání, děkuji Me. Cena pasty Nu Skin je nehorázná, o tom dalším ani nemluvě. Jsem vděčný za výrobky Amway, protože bych se musel stydět prodávat něco takového svým přátelům za takovou cenu, když hodnota je očividně mizivá.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.
Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close